Dokument & lagar (22 441 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:727 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 9 september Svar på fråga 2012/13:727 Arbetslösheten Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Anders Karlsson har frågat mig om genom vilka insatser jag avser att åtgärda massarbetslösheten. Den långvariga globala krisen har inneburit en stor utmaning för den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Sverige har

Svarsdatum: 2013-09-09 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:726 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 9 september Svar på fråga 2012/13:726 Bedrägerier Justitieminister Beatrice Ask Anders Karlsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att minska bedrägeribrotten och dess mörkertal. Bedrägerier, inte minst internetrelaterade sådana, är ett problem som växer snabbt. Antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats

Svarsdatum: 2013-09-09 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:724 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 9 september Svar på fråga 2012/13:724 Bidraget från internationella insatser till det svenska klimatmålet för 2020 Miljöminister Lena Ek Matilda Ernkrans har frågat mig om det finns en plan för hur inter-nationella insatser ska bidra till det svenska klimatmålet till 2020. Internationella klimatinsatser är ett

Svarsdatum: 2013-09-09 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Skriftlig fråga 2012/13:747 av Karlsson, Sara (S)

den 9 september Fråga 2012/13:747 Stöd till kolkraft i Sveriges CDM-portfölj av Sara Karlsson S till miljöminister Lena Ek C I Sveriges program för internationella klimatinsatser finns andelar i en fond som heter PCF och som drivs av Världsbanken. Sverige har bidragit med 10 miljoner dollar. I fonden, som fått

Inlämnad: 2013-09-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2012/13:746 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 september Fråga 2012/13:746 Förvaltningen av försvarsfastigheter av Peter Hultqvist S till försvarsminister Karin Enström M Försvarsfastighetsutredningen föreslår att en del av försvarets fastigheter ska överlåtas till Specialfastigheter Sverige AB. Syftet är att effektivisera försvarets lokalförsörjning.

Inlämnad: 2013-09-09 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Skriftlig fråga 2012/13:745 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 september Fråga 2012/13:745 Risk för sänkt operativ förmåga av Peter Hultqvist S till försvarsminister Karin Enström M I Försvarsmaktens svar på uppdrag till Försvarsmakten angående personalförsörjningen den 26 augusti 2013 noteras bland annat att reduceringar av organisationen som planeras får följande

Inlämnad: 2013-09-09 Besvarare: Karin Enström (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM153 KOM (2013) 494

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM153 Meddelande om offentlig-privata 2012/13:FPM153 partnerskapsprogram inom Horisont 2020 Näringsdepartementet 2013-09-09 Dokumentbeteckning KOM 2013 494 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

2013-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM153 KOM (2013) 494 (pdf, 97 kB)

Proposition 2012/13:190

Regeringens proposition 2012/13:190 Avtal med Eric-konsortium Prop. för den Europeiska spallationskällan 2012/13:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 augusti 2013 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:UbU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2012/13:190 (pdf, 234 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:ER1

Redogörelse till riksdagen 2012/13:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Europarådets parlamentariska församling har under 2012 bl.a. debatterat den arabiska vårens följder, reformeringen av Europarådet, Europadomstolens arbete och reformering, EU:s anslutning till Europakonventionen

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2012/13:ER1 (pdf, 481 kB)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:723 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 6 september Svar på fråga 2012/13:723 Bärplockarproblematiken i Norduppland Miljöminister Lena Ek Agneta Gille har frågat om justitieministern kommer att vidta åtgärder för att lösa denna fråga inom närtid. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Regeringen anser att allemansrätten

Svarsdatum: 2013-09-06 Frågeställare: Agneta Gille (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:720 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 6 september Svar på fråga 2012/13:720 Nordisk samekonvention Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Helene Petersson har frågat mig om vi kommer att ha en nordisk samekonvention på plats 2016. Regeringens målsättning har redan från starten varit att förhandlingarna om en nordisk samekonvention ska avslutas inom

Svarsdatum: 2013-09-06 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Betänkande 2012/13:CU22

Vissa uppgifter som länsstyrelserna ansvarar för tas över av Bolagsverket från den 1 november 2013. Det gäller bland annat att utse en behörig revisor i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och att i vissa fall också kalla till stämma i sådana företag.

Revisionsbyråer ska inte längre undantas från kravet på att den verkställande direktören ska vara revisor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-06-13 Debatt: 2013-09-18 Beslut: 2013-09-18

Betänkande 2012/13:CU22 (pdf, 1675 kB) Webb-tv debatt om förslag: Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden

Utskottsmöte 2012/13:38 Torsdag 2013-09-05 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38 Datum och tid: 2013-09-05 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare Överläggning med regeringen Statssekreteraren

2013-09-05 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:38 DATUM Torsdagen den 5 september 2013 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. D irektivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare Utskottet överlade med regeringen,

2013-09-05

Riksdagens protokoll 2012/13:135

Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:135 Torsdagen den 5 september Kl. 13:00 14:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 augusti. 2 Anmälan om protokollsutdrag från utskott Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: prot.

2013-09-05

Riksdagens protokoll 2012/13:135 (pdf, 473 kB)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:722 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 5 september Svar på fråga 2012/13:722 President Obamas besök och Egypten Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig om jag ämnar ta upp frågan om USA:s militära stöd till Egypten med President Obama under dennes besök i Sverige. Vad som avhandlas i de bilaterala mötena med President Barack Obama är

Svarsdatum: 2013-09-05 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:718 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 5 september Svar på fråga 2012/13:718 Bansäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholm Central och Stockholm Södra Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Mats Pertoft har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten för tågtrafiken mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Säkerhet

Svarsdatum: 2013-09-05 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Skriftlig fråga 2012/13:744 av Wallén, Anna (S)

den 5 september Fråga 2012/13:744 Stalkning av Anna Wallén S till justitieminister Beatrice Ask M Väldigt många personer drabbas tyvärr av stalkning. Det finns nu en ny lagstiftning mot olaga förföljelse, men fortfarande vittnar brottsoffer om att deras utsatta situation inte tas på allvar och att polisanmälningar

Inlämnad: 2013-09-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:743 av Winbäck, Christer (FP)

den 5 september Fråga 2012/13:743 Europaväg 20 av Christer Winbäck FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Europaväg 20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk. Den binder samman Mälardalen och Bergslagen med världen via Göteborgs hamn. Varje dag har fler än 3 000 lastbilschaufförer E20 i Västra Götaland

Inlämnad: 2013-09-05 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:742 av Kakabaveh, Amineh (V)

den 5 september Fråga 2012/13:742 Det somaliska rättsväsendet av Amineh Kakabaveh V till utrikesminister Carl Bildt M Den 22 augusti anfölls två svenska medborgare Abdirahim Hassan och Ann-Margarethe Livh av en väpnad grupp i Mogadishu, Somalia, som de besökte för att genomföra ett bistånds- och demokratiprojekt.

Inlämnad: 2013-09-05 Besvarare: Carl Bildt (M)