Dokument & lagar (3 632 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:665 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:665 Statsrådens aktieaffärer och ekonomiska bindningar Statsrådet Peter Norman Peter Persson har frågat statsministern om han avser att ta initiativ till en ökad transparens och större hinder mot att jäv uppstår utifrån statsrådens ekonomiska tillgångar, ekonomiska verksamhet och

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:652 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 6 augusti Svar på frågorna 2012/13:651 Statsrådens tillgång till insiderinformation 2012/13:652 Statsråd och jäv Statsrådet Peter Norman Jörgen Hellman har frågat statsministern när Regeringskansliet först fick kännedom om att en affär mellan LKAB och Northland Resources diskuterades inom LKAB. Hannah Bergstedt

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:651 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 6 augusti Svar på frågorna 2012/13:651 Statsrådens tillgång till insiderinformation 2012/13:652 Statsråd och jäv Statsrådet Peter Norman Jörgen Hellman har frågat statsministern när Regeringskansliet först fick kännedom om att en affär mellan LKAB och Northland Resources diskuterades inom LKAB. Hannah Bergstedt

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Jörgen Hellman (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:641 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:641 Etiska riktlinjer och karenstider Statsrådet Peter Norman Anders Karlsson har frågat mig vilka etiska riktlinjer jag har för de uppdragstagare som anlitas och om jag avser att införa en karenstid för företag med oetiskt agerande delägare och medarbetare. I samband med upphandling

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:637 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:637 Försäljning av Vectura Statsrådet Peter Norman Peter Persson har frågat mig mot bakgrund av vilka fakta och argument som Vectura säljs till Sweco. Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta statens tillgångar. En del i att vara en aktiv och värdeskapande ägare är

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:633 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:633 Företags tricksande med ROT-avdraget Finansminister Anders Borg Agneta Gille har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder avseende tillämpningen av ROT-avdraget. Frågan är ställd mot bakgrund av uppgifter i medier om att företag felaktigt kallar materialkostnader för

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Agneta Gille (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:628 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:628 Vård och behandling av krigs- och tortyrskadade Socialminister Göran Hägglund Eva Olofsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra situationen när det gäller vård och behandling av krigs- och tortyrskadade människor. Regeringen har genom Socialdepartementet

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:622 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:622 Ensamheten i Sverige Socialminister Göran Hägglund Christina Oskarsson har frågat mig vilka insatser jag avser att göra för att minska ensamheten i Sverige. Christina Oskarsson tar upp ett svårt och komplext problem som rör en rad olika faktorer i samhället och som därmed

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:618 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:618 3:12-reglerna Finansminister Anders Borg Leif Jakobsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att säkerställa att det liggande förslaget om förändringar av 3:12-reglerna inte missgynnar entreprenörsdrivna företag inom till exempel vårdsektorn och it-sektorn till förmån för

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Leif Jakobsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:617 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 6 augusti Svar på fråga 2012/13:617 Taxeringskoder för folkhögskolor Finansminister Anders Borg Kerstin Engle har frågat mig vilka lagstiftningsåtgärder eller andra generella åtgärder jag avser att vidta eller ta initiativ till för att lösa de i frågan beskrivna problem som enligt henne uppkommit med anledning

Svarsdatum: 2013-08-06 Frågeställare: Kerstin Engle (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:663 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 1 augusti Svar på fråga 2012/13:663 Gatukostnadsavgifter Statsrådet Stefan Attefall Hans Olsson har frågat mig om jag avser att genomföra Plangenomförandeutredningens förslag, helt eller delvis. Jag uppfattar att frågan avser den del av Plangenomförandeutredningens förslag som gäller gatukostnader. Plangenomförandeutredningen

Svarsdatum: 2013-08-01 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:654 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 25 juli Svar på fråga 2012/13:654 Växande långtidsarbetslöshet Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Anders Karlsson har frågat mig om med vilka åtgärder och insatser jag avser att bryta den destruktiva jobb- och utvecklingsgarantin och långtidsarbetslöshetens tillväxt. Den globala finans- och skuldkrisen är

Svarsdatum: 2013-07-25 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:653 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 25 juli Svar på fråga 2012/13:653 Brist på åtgärder under sommaren Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Anders Karlsson har frågat mig om mot vilken bakgrund regeringen inte gjort större satsningar inför sommaren när man vet att arbetslöshetsnivån alltid ökar genom att till exempel utbildningar avslutas. Det

Svarsdatum: 2013-07-25 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:650 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

den 25 juli Svar på fråga 2012/13:650 Hotet mot det svenska civilsamhället Statsrådet Maria Arnholm Agneta Gille har frågat kulturministern hur hon ser på utvecklingen generellt vad gäller det svenska civilsamhället. Agneta Gille har också frågat vilka åtgärder kulturministern avser att vidta för att förhindra en

Svarsdatum: 2013-07-25 Frågeställare: Agneta Gille (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:648 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 24 juli Svar på fråga 2012/13:648 Utredning av försörjningsstödet Statsrådet Maria Larsson Hannah Bergstedt har frågat socialförsäkringsminister Ulf Kristersson om han är beredd att utreda en modernisering av försörjningsstödet som tar bort fattigvårdsstämpeln och i stället främjar arbetslinjen. Arbetet inom

Svarsdatum: 2013-07-24 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:647 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 24 juli Svar på fråga 2012/13:647 Atomavfall vid Studsvik i Nyköping Miljöminister Lena Ek Gunvor G Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en oberoende granskning av tunnorna och hela Studsviksområdet ska komma till stånd så att avfallet kan omhändertas på ett korrekt sätt utifrån

Svarsdatum: 2013-07-24 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:639 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 17 juli Svar på fråga 2012/13:639 Arbetsförmedlingens förtroende Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Anders Karlsson har frågat mig om jag avser att lösa arbetslöshetsfrågan och förtroendekrisen för Arbetsförmedlingen med ett sikte på tio till femton år framåt i tiden. Frågan är ställd mot bakgrund av ett

Svarsdatum: 2013-07-17 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:638 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 17 juli Svar på fråga 2012/13:638 Lösning på lövhalkans problem Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Anders Karlsson har frågat mig genom vilka initiativ och åtgärder som jag avser att lösa problemet med lövhalka och när lövhalka är eliminerat som orsak till förseningar. Jag delar frågeställarens uppfattning att

Svarsdatum: 2013-07-17 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:645 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 11 juli Svar på frågorna 2012/13:642 Försvarshaveriet 2012/13:645 Fokus på Försvarsmaktens kärnuppgift Försvarsminister Karin Enström Anders Karlsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att återställa förtroendet för Försvarsmakten och hävda mitt revir inom regeringen. Anders Karlsson har också frågat

Svarsdatum: 2013-07-11 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:642 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 11 juli Svar på frågorna 2012/13:642 Försvarshaveriet 2012/13:645 Fokus på Försvarsmaktens kärnuppgift Försvarsminister Karin Enström Anders Karlsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att återställa förtroendet för Försvarsmakten och hävda mitt revir inom regeringen. Anders Karlsson har också frågat

Svarsdatum: 2013-07-11 Frågeställare: Anders Karlsson (S)