Dokument & lagar (1 116 träffar)

Riksdagens protokoll 2012/13:121

Riksdagens protokoll 2012/13:121 Onsdagen den 12 juni Kl. 09:00 17:54 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Jobben lägger grund för ett bra samhälle och en trygg ekonomisk grund för alla. Det skapar utmaning och självförverkligande och innebär ett kliv in i det svenska samhället för

2013-06-12

Riksdagens protokoll 2012/13:121 (pdf, 1402 kB)

Proposition 2012/13:175

prop 2012/13 175 Regeringens proposition 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i Prop. hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2012/13:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:SoU2
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2012/13:175 (pdf, 876 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:120

Riksdagens protokoll 2012/13:120 Tisdagen den 11 juni Kl. 13:00 20:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2012/13:451 Till riksdagen  Interpellation 2012/13:451 Kvinnor och

2013-06-11

Riksdagens protokoll 2012/13:120 (pdf, 998 kB)

Proposition 2012/13:176

Regeringens proposition 2012/13:176 Bemyndigande för regeringen att meddela före- Prop. skrifter enligt strafftidslagen 2012/13:176 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2012/13:176 (pdf, 301 kB)

Proposition 2012/13:174

Regeringens proposition 2012/13:174 Ändringar i växtskyddslagen Prop. 2012/13:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i växtskyddslagen 1972:318


Utskottsberedning: 2013/14:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:174 (pdf, 694 kB)

Proposition 2012/13:170

Regeringens proposition 2012/13:170 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig Prop. hjälp i brottmål tillträde till det andra tilläggs- 2012/13:170 protokollet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2012/13:170 (pdf, 950 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:119

Riksdagens protokoll 2012/13:119 Måndagen den 10 juni Kl. 11:00 14:59 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Wallén S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 11 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Annika Duàn S2 Meddelande om frågestund Talmannen

2013-06-10

Riksdagens protokoll 2012/13:119 (pdf, 794 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:118

Riksdagens protokoll 2012/13:118 Fredagen den 7 juni Kl. 09:00 11:39 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Anmälan om protokollsutdrag från utskott Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:35 för tisdagen den 4 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit

2013-06-07

Riksdagens protokoll 2012/13:118 (pdf, 620 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:117

Riksdagens protokoll 2012/13:117 Onsdagen den 5 juni Kl. 09:00 16:30 1 Val av justitieombudsman Företogs val av justitieombudsman. Anf. 1 PETER ERIKSSON MPFru talman, ledamöter och åhörare Vi har haft en JO som nu avträder. Hans-Gunnar Axberger tillträdde som JO den 18 februari 2008. Han omvaldes den 19 februari 2012

2013-06-05

Riksdagens protokoll 2012/13:117 (pdf, 1237 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:116

Riksdagens protokoll 2012/13:116 Tisdagen den 4 juni Kl. 13:00 20:12 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Roger Tiefensee C återtagit sin plats i riksdagen från och med den 3 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Inger Fredriksson C2 Justering av protokoll

2013-06-04

Riksdagens protokoll 2012/13:116 (pdf, 953 kB)

Proposition 2012/13:162

Regeringens proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande Prop. av ensamkommande barn 2012/13:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1994:137


Utskottsberedning: 2012/13:SfU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:162 (pdf, 333 kB)

Proposition 2012/13:157

Regeringens proposition 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av Prop. förslag till vissa kommunala föreskrifter 2012/13:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll När statliga


Utskottsberedning: 2013/14:NU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:157 (pdf, 452 kB)

Proposition 2012/13:171

Regeringens proposition 2012/13:171 Kompetens och oberoende vid upprättandet av Prop. energideklarationer 2012/13:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2013/14:CU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:171 (pdf, 138 kB)

Proposition 2012/13:169

Regeringens proposition 2012/13:169 Enklare regler i socialförsäkringen Prop. 2012/13:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till regelförenklingar


Utskottsberedning: 2012/13:SfU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:169 (pdf, 661 kB)

Proposition 2012/13:165

Regeringens proposition 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten Prop. 2012/13:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Statsluftfarten är den luftfart som huvudsakligen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:165 (pdf, 348 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:115

Riksdagens protokoll 2012/13:115 Fredagen den 31 maj Kl. 09:00 12:17 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Margareta Larsson SD avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen

2013-05-31

Riksdagens protokoll 2012/13:115 (pdf, 653 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:114

Riksdagens protokoll 2012/13:114 Torsdagen den 30 maj Kl. 12:00 22:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Anmälan om protokollsutdrag från utskott Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:34 för tisdagen den 28 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag

2013-05-30

Riksdagens protokoll 2012/13:114 (pdf, 1517 kB)

Proposition 2012/13:173

Regeringens proposition 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2012/13:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:173 (pdf, 250 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:113

Riksdagens protokoll 2012/13:113 Onsdagen den 29 maj Kl. 09:00 16:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 maj. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Hans-Gunnar Axberger avsagt sig uppdraget som justitieombudsman från och med den 1 juli. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om

2013-05-29

Riksdagens protokoll 2012/13:113 (pdf, 943 kB)

Proposition 2012/13:159

Regeringens proposition 2012/13:159 Graviditetspenning till egenföretagare på grund Prop. av risker i arbetsmiljön 2012/13:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:SfU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:159 (pdf, 273 kB)