Dokument & lagar (140 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2A8F9B

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-04-24 TID 11.3412.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 16 Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av

2012-04-24

utskottsdokument 2011/12:2A8F99

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-04-23 TID 13.0013.35 14.0015.10 15.3016.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med socialminister Göran Hägglund Utskottet höll en offentlig utfrågning med socialminister Göran Hägglund, rörande granskningsärende

2012-04-23

utskottsdokument 2011/12:2A8C3D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-04-19 TID 09.0010.45 11.0511.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med Viveka Lindén Utskottet höll en offentlig utfrågning med Viveka Lindén, rörande granskningsärende 14 f d. statsrådet Tobias Krantz

2012-04-19

utskottsdokument 2011/12:2A889D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-17 TID 10.0011.07 12.1812.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, rörande granskningsärende

2012-04-17

utskottsdokument 2011/12:2A889C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-12 TID 08.4310.46 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 Granskningsärende 10 Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten Utskottet behandlade

2012-04-12

utskottsdokument 2011/12:2A7CDB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-04-10 TID 11.5412.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde schemat över beslutade utfrågningar i KU:s granskning våren

2012-04-10

utskottsdokument 2011/12:2A7CDA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-03-22 TID 10.3811.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-03-22

utskottsdokument 2011/12:2A6E3A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-03-20 TID 11.3912.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. 2 Granskningsärende 2 Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation

2012-03-20

utskottsdokument 2011/12:2A6867

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-15 TID 10.0810.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-03-15

utskottsdokument 2011/12:2A6567

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-01 TID 09.3409.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Granskningsärende 13 Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring Utskottet

2012-03-01

utskottsdokument 2011/12:2A5CDF

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-02-28 TID 11.3511.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Granskningsärende 12 Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund Utskottet

2012-02-28

utskottsdokument 2011/12:2A5BF9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-02-23 TID 09.5110.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21. 2 Anmälning Tf kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av statsminister

2012-02-23

utskottsdokument 2011/12:2A57FE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-02-21 TID 11.5511.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Granskningsärende 10 Försvarsministerns styrning av försvarsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-02-21

utskottsdokument 2011/12:2A56A2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-16 TID 10.3310.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Anmälning Kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Anmälan till konstitutionsutskottet

2012-02-16

utskottsdokument 2011/12:2A54E5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-02 TID 10.1510.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:18. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in fem anmälningar. Begäran om granskning av näringsdepartementets

2012-02-02

utskottsdokument 2011/12:2A5CE3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-02 TID 10.1510.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:18. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in fem anmälningar. Begäran om granskning av näringsdepartementets

2012-02-02

utskottsdokument 2011/12:2A4611

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-01-19 TID 10.0610.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälning. Begäran om granskning av utbildningsministern

2012-01-19

utskottsdokument 2011/12:2A3DD0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-01-17 TID 11.2711.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar. Begäran om granskning av integrationsministerns publicering om myter rörande invandring på regeringens

2012-01-17

utskottsdokument 2011/12:2A3517

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2011-12-15 TID 10.1210.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:15. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet fortsatte

2011-12-15

utskottsdokument 2011/12:2A1AE5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-13 TID 11.23 11.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:14. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet fortsatte

2011-12-13