Dokument & lagar (172 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:58

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:58 DATUM 2016-08-30 TID 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extern utredning av Riksrevisionen Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare, informerade utskottet om den pågående utredningen av Riksrevisionen. 2 Justering av protokoll

2016-08-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:57

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:57 DATUM 2016-08-05 TID 11.0011.20 11.3014.00 14.3015.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ledamot Ordföranden hälsade ledamot Tina Acketoft L välkommen som ny ledamot i utskottet. 2 Avsägelser och kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Tina

2016-08-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:56

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:56 DATUM 2016-06-16 TID 9.0010.29 10.4110.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jubileum med anledning av demokratins införande i Sverige Kanslichef Eva Östlund från ledningsstaben i Riksdagsförvaltningen informerade om den parlamentariska kommitténs

2016-06-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:55

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:55 DATUM 2016-06-14 TID 11.0012.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Riksrevisor Margareta Åberg m.fl. från Riksrevisionen informerade utskottet om Riksrevisionens rapport Nationella samordnare som statligt styrmedel RiR 2016:52 Justering

2016-06-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:54

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:54 DATUM 2016-06-07 TID 11.0011.06 11.5812.18 12.3212.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av chefsjustitieombudsman Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att för tiden fr.o.m. den 5 september 2016 till dess nytt val har genomförts

2016-06-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:53

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:53 DATUM 2016-05-26 TID 9.009.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:52. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Möte med EU-kommissionär Kanslichefen anmälde

2016-05-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:52

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:52 DATUM 2016-05-24 TID 11.0011.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:51. 2 EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 3 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2016-05-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:51 DATUM 2016-05-19 TID 9.009.59 11.5912.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Per Olsson Fridh m.fl.Kulturdepartementet, informerade utskottet om direktivet om audiovisuella medietjänster AV-direktivet2 Justering av

2016-05-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:50 DATUM 2016-05-17 TID 11.0011.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:49. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att till ny suppleant har utsetts Jenny Bengtsson V fr.o.m. den 13 maj

2016-05-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:49

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:49 DATUM 2016-05-12 TID 8.308.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:48. 2 Vissa begravningsfrågor KU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:95 och motioner. Utskottet

2016-05-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:48

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:48 DATUM/TID 2016-05-09 13.0013.04 2016-05-10 8.009.07 11.2911.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internat Kanslichefen anmälde hålltider m.m. för internatet den 910 maj 2016. 2 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:45. 3 Justering

2016-05-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:47

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:47 DATUM 2016-04-29 TID 09.0009:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:44. Vid protokollet Justerat 2016-05-10 Andreas Norlén KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2016-04-05 NÄRVAROFÖRTECKNING

2016-04-29

Yttrande 2015/16:KU9y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU9y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2015 att ge konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 och följdmotioner i de delar de berör

2016-04-28

Yttrande 2015/16:KU9y (pdf, 147 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:46 DATUM 2016-04-28 TID 9.0010.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant J.L.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2016-04-28

Yttrande 2015/16:KU8y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU8y Informationsutbyte med USA Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:96 Informationsutbyte med USA och motion 2015/16:3347, i de delar som rör konstitutionsutskottets

2016-04-27

Yttrande 2015/16:KU8y (pdf, 165 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:45 DATUM 2016-04-26 TID 10.3010.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant J.L.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2016-04-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:44 DATUM 2016-04-21 TID 9.449.55 11.2511.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:41 1. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:42 och 43. 3 Kallelse till beredningsdelegationen

2016-04-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-04-19 TID 10.3010.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:41. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2015/16:100

2016-04-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-04-18 TID 14.0014.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:39. Vid protokollet Justerat 2016-04-21 Andreas Norlén KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2016-04-05 NÄRVAROFÖRTECKNING

2016-04-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-04-14 TID 10.4511.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:38. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven L.V.som medföljde ledamoten Emilia Töyrä Sfick närvara under

2016-04-14