Dokument & lagar (13 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2016:13

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade att utse AA till ny ledamot i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. Redogörelse för överklagandet BB, som var ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, gav in en skrift till kommunstyrelsen i Strömsunds kommun där han meddelade att han avsäger

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:12

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Ljusdals kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Hon är inte medlem i något parti, har inget partipolitiskt engagemang och har inte tillfrågats. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:14

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Miljöpartiet i Växjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Han avsäger sig uppdraget och har meddelat kommunstyrelsen i Växjö det. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Kronobergs län har i yttrande den

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:7

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse Susanna Ahlberg som ny ledamot för Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Älmhults kommun. Redogörelse för överklagandet Susanna Ahlberg har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Kronobergs län den 20 juli 2016 överklagat beslutet. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2016:6

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse Lars Lindblad som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings län har i yttrande den 17 juni 2016 anfört i huvudsak följande. Vid valet till

2016-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2016:3

Sedan AA avgått som ledamot för Jakt- och fiskesamerna i Sametinget utsåg Länsstyrelsen i Norrbottens län BB som ledamot och bl.a. CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att han inte ska vara medlem i Jakt- och fiskesamerna. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-06-15

Valprövningsnämndens beslut 2016:2

Sedan AA avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i landstingsfullmäktige i Kronobergs läns landsting utsåg Länsstyrelsen i Kronobergs län BB som ledamot och CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Han ställer inte upp som ersättare eftersom

2016-04-27

Valprövningsnämndens beslut 2016:1

Valmyndigheten beslutade den 30 november 2015 att registrera partibeteckningen Liberalerna för val till riksdagen. Samtidigt beslutades att avregistrera partibeteckningen Folkpartiet liberalerna för samma val. Redogörelse för överklagandet Klassiskt liberala partiet har överklagat Valmyndighetens beslut. Klassiskt liberala

2016-02-10

Valprövningsnämndens beslut 2012:8

Sedan A A avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utsåg Länsstyrelsen i Östergötlands län B B som ledamot och C C som ersättare. C C har överklagat beslutet och anfört att han för tre månader sedan framfört till sin partiordförande att han inte var intresserad av att bli ersättare

2012-08-08

Valprövningsnämndens beslut 2008:9

Länsstyrelsen i Västerbottens län föreslog i skrivelse den 3 april 2008 ställd till Vilhelmina kommun att Dikanäs valdistrikt skulle läggas samman med Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt och att Lövlidens valdistrikt skulle läggas samman med Nästansjö valdistrikt. Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun avstyrkte den 23 juni

2008-12-18

Valprövningsnämndens beslut 2008:4

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 27 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnesta kommun. Miljöpartiet de gröna fick då tre mandat. Till ledamöter i kommunfullmäktige för partiet utsågs AA, BB och CC med DD och EE som ersättare. AA valdes in genom personröster. Sedan AA avgått som

2008-05-21

Valprövningsnämndens beslut 2008:2

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 26 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Motala kommun. Sverigedemokraterna erhöll därvid två mandat. AA och BB utsågs till ledamöter för västra respektive östra valkretsen. Enligt beslutet kunde ingen ersättare utses. Sedan AA avgått som ledamot av

2008-05-21

Valprövningsnämndens beslut 2008:3

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. Valresultatet kungjordes i Post och Inrikes Tidningar den 27 september 2006. Därmed var, enligt 14 kap. 25 första stycket vallagen 2005:837valet avslutat. AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att Valprövningsnämnden

2008-04-02