Dokument & lagar (1 744 träffar)

Omröstning 2012/13:UbU8p7 Breddad rekrytering, tillträde och studentfrågor

Votering: betänkande 2012/13:UbU8 Högskolan, förslagspunkt 7 Breddad rekrytering, tillträde och studentfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub276, 2012/13:Ub294, 2012/13:Ub374, 2012/13:Ub496 yrkandena 8-10 och 13, 2012/13:Ub503 yrkandena 1 och 4 samt 2012/13:A393 yrkande 8. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan

2013-03-20

Omröstning 2012/13:UbU8p4 Lärarutbildningens innehåll m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU8 Högskolan, förslagspunkt 4 Lärarutbildningens innehåll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So595 yrkandena 1 och 6, 2012/13:Ub204, 2012/13:Ub262, 2012/13:Ub281 yrkande 4, 2012/13:Ub338, 2012/13:Ub408 yrkande 2, 2012/13:Ub411, 2012/13:Ub416, 2012/13:Ub461, 2012/13:Ub462 och 2012/13:Ub516

2013-03-20

Omröstning 2012/13:UbU7p19 Reglering av skolbibliotek

Votering: betänkande 2012/13:UbU7 Skolväsendet, förslagspunkt 19 Reglering av skolbibliotek Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 4 och 2012/13:Ub211 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 4. Datum: 2013-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 V Parti Ja

2013-06-12

Omröstning 2012/13:UbU7p16 Fortbildning i vissa ämnen

Votering: betänkande 2012/13:UbU7 Skolväsendet, förslagspunkt 16 Fortbildning i vissa ämnen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande 3, 2012/13:Kr207 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 5, 2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP yrkande 3 och 2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl.

2013-06-12

Omröstning 2012/13:UbU7p7 Övrigt om fristående skolor

Votering: betänkande 2012/13:UbU7 Skolväsendet, förslagspunkt 7 Övrigt om fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub324 av Richard Jomshof och Margareta Larsson båda SD2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson båda S2012/13:Ub447 av Jennie Nilsson och Hans Hoff båda S2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan

2013-06-12

Omröstning 2012/13:UbU7p6 Förutsättningar för fristående skolor

Votering: betänkande 2012/13:UbU7 Skolväsendet, förslagspunkt 6 Förutsättningar för fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub208 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 1-3, 2012/13:Ub353 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson båda S2012/13:Ub359 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S2012/13:Ub452 av Bo Bernhardsson

2013-06-12

Omröstning 2012/13:UbU7p14 Legitimationsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:UbU7 Skolväsendet, förslagspunkt 14 Legitimationsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub246 av Lena Hallengren S2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 7 och 2012/13:Ub404 av Monica Green SDatum: 2013-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 MP,

2013-06-12

Omröstning 2012/13:UbU7p22 Nationell IT-strategi för skolan

Votering: betänkande 2012/13:UbU7 Skolväsendet, förslagspunkt 22 Nationell IT-strategi för skolan Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 20. Datum: 2013-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0

2013-06-12

Omröstning 2012/13:UbU6p7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub209 yrkande 2 och 2012/13:Ub494 yrkande 17. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p1 Framtidens gymnasieskola m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Framtidens gymnasieskola m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So484 yrkande 4, 2012/13:Ub364, 2012/13:Ub397 och 2012/13:Ub494 yrkande 1. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p16 Självbestämmande och konsumentkunskap

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 16 Självbestämmande och konsumentkunskap Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So542 yrkande 5, 2012/13:Ub242 och 2012/13:Ub346. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p11 Arbetsmarknadens parter och yrkesprogrammen

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 11 Arbetsmarknadens parter och yrkesprogrammen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p6 Utmaningar för duktiga elever

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 6 Utmaningar för duktiga elever Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 12. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100 0 0 7 MP 23 1 0 1

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p22 Marknadsföring av gymnasieutbildning

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 22 Marknadsföring av gymnasieutbildning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub427. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 100 0 0 7 MP 24 0 0 1

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p21 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 21 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 24. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100 0 0 7

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p20 Mobbning och kränkande behandling

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 20 Mobbning och kränkande behandling Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 22. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100 0 0 7 MP

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU5p10 Sex och samlevnad

Votering: betänkande 2012/13:UbU5 Grundskolan, förslagspunkt 10 Sex och samlevnad Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub430 yrkande 1. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 94 0 0 13 MP 20 0 0 5 FP 18 0 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:UbU5p3 Behovet av moderna läromedel i grundskolan

Votering: betänkande 2012/13:UbU5 Grundskolan, förslagspunkt 3 Behovet av moderna läromedel i grundskolan Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub464 yrkande 1. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 93 0 0 14 MP 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:UbU5p11 Modersmålsundervisning

Votering: betänkande 2012/13:UbU5 Grundskolan, förslagspunkt 11 Modersmålsundervisning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub210, 2012/13:Ub243, 2012/13:Ub387 och 2012/13:Ub412. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19

2013-03-13

Omröstning 2012/13:UbU5p1 Elevers utveckling mot kunskapsmålen i grundskolan

Votering: betänkande 2012/13:UbU5 Grundskolan, förslagspunkt 1 Elevers utveckling mot kunskapsmålen i grundskolan Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub354, 2012/13:Ub422, 2012/13:Ub448, 2012/13:Ub465 yrkande 14, 2012/13:Ub485 yrkande 1 och 2012/13:Ub486. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-13