Dokument & lagar (40 träffar)

Skrivelse 2009/10:226

Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 Skr. 2009/10:226 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete


Utskottsberedning: 2010/11:NU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:226 (pdf, 1234 kB)

Proposition 2009/10:218

Regeringens proposition 2009/10:218 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- Prop. och konkurrensförhållanden 2009/10:218 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:NU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:218 (pdf, 325 kB)

Proposition 2009/10:202

Regeringens proposition 2009/10:202 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud Prop. 2009/10:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Andreas Carlgren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till en


Utskottsberedning: 2009/10:NU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:202 (pdf, 530 kB)

Proposition 2009/10:196

Regeringens proposition 2009/10:196 Vissa konkurrensfrågor Prop. 2009/10:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 2008:585 om gruppundantag för


Utskottsberedning: 2009/10:NU24
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:196 (pdf, 494 kB)

Proposition 2009/10:184

Regeringens proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av Prop. miljökvalitetsnormer 2009/10:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:184 (pdf, 2853 kB)

Proposition 2009/10:172

Regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Prop. 2009/10:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förutsättningar


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:172 (pdf, 1200 kB)

Skrivelse 2009/10:168

Regeringens skrivelse 2009/10:168 Utvärdering av insatserna för forskning och Skr. innovation inom energiområdet 2009/10:168 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2009/10:NU19

Skrivelse 2009/10:168 (pdf, 421 kB)

Proposition 2009/10:163

Regeringens proposition 2009/10:163 Vissa metrologifrågor Prop. 2009/10:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett bemyndigande till regeringen eller


Utskottsberedning: 2009/10:NU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:163 (pdf, 570 kB)

Proposition 2009/10:128

Genomförande av direktiv om förnybar energi Genomförande av direktiv om förnybar energi Prop. 2009/10:128 Regeringens proposition 2009/10:128 Genomförande av direktiv om förnybar energi Prop. 2009/10:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson


Utskottsberedning: 2009/10:NU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:128 (pdf, 2265 kB)

Proposition 2009/10:179

Regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Prop. 2009/10:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Uppdraget för Vattenfall AB publ föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:NU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:179 (pdf, 188 kB)

Proposition 2009/10:169

Regeringens proposition 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB publ Prop. 2009/10:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att uppdraget för Sveaskog


Utskottsberedning: 2009/10:NU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:169 (pdf, 161 kB)

Proposition 2009/10:148

Regeringens proposition 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering Prop. och rådgivning 2009/10:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:148 (pdf, 388 kB)

Proposition 2009/10:133

Regeringens proposition 2009/10:133 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet Prop. 2009/10:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Elcertifikatsystemet förlängs till


Utskottsberedning: 2009/10:NU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:133 (pdf, 216 kB)

Proposition 2009/10:113

Regeringens proposition 2009/10:113 Effektreserven i framtiden Prop. 2009/10:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens bedömning av hur frågan


Utskottsberedning: 2009/10:NU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:113 (pdf, 233 kB)

Proposition 2009/10:93

Regeringens proposition 2009/10:93 Vissa ändringar i lagen 2008:112 om ekodesign Prop. 2009/10:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom lagen 2008:112 om ekodesign ekodesignlagensom


Utskottsberedning: 2009/10:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:93 (pdf, 271 kB)

Proposition 2009/10:73

Regeringens proposition 2009/10:73 Ändring i lagen 1996:506 om överlåtelse av en Prop. förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté 2009/10:73 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2009 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:NU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:73 (pdf, 186 kB)

Proposition 2009/10:51

Regeringens proposition 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar Prop. elproduktion, m.m. 2009/10:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2009 Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En elanvändare som har ett


Utskottsberedning: 2009/10:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:51 (pdf, 619 kB)

Proposition 2009/10:54

Regeringens proposition 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Prop. Bilprovning, m.m. 2009/10:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2009. Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att kunna verka på fullt


Utskottsberedning: 2009/10:NU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:54 (pdf, 195 kB)

Skrivelse 2009/10:34

Regeringens skrivelse 2009/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning uppföljningsrapport 2009 Skr. 2009/10:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Cecilia Malmström Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I Sveriges


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2009/10:NU1 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:34 (pdf, 807 kB)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)
Paginering