Dokument & lagar (645 träffar)

Proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken föreslås


Utskottsberedning: 2013/14:MJU7
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:191 (pdf, 604 kB)

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 231 kB)

Proposition 2012/13:174

Regeringens proposition 2012/13:174 Ändringar i växtskyddslagen Prop. 2012/13:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i växtskyddslagen 1972:318


Utskottsberedning: 2013/14:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:174 (pdf, 694 kB)

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Proposition 2012/13:161

Regeringens proposition 2012/13:161 Bemyndiganden för elektronikavfall och Prop. bekämpningsmedel 2012/13:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2013. Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya normgivningsbemyndiganden


Utskottsberedning: 2013/14:MJU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2012/13:161 (pdf, 314 kB)

Skrivelse 2012/13:105

Regeringens skrivelse 2012/13:105 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 april 2013 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Utsläppshandel för att


Utskottsberedning: Följdmotioner: 3

Skrivelse 2012/13:105 (pdf, 5230 kB)

Motion 2012/13:MJ5 av Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ5 av Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion MP025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens lagförslag. Motivering Alliansens partier, och inte minst Centerpartiet, brukar förespråka i första hand frivilliga åtgärder.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ5 av Kew Nordqvist (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion S10008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ny lag om kontroll av ekologisk produktion och förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Proposition 2012/13:55

Regeringens proposition 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Prop. 2012/13:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2012 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:55 (pdf, 931 kB)

Motion 2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda och återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp S10007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ha en hög ambition och sätta in stora resurser och hög kompetens


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man i det fallet BAT-slutsatserna genomförs i svensk


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Proposition 2012/13:35

Nya regler för industriutsläpp. Regeringens proposition 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Prop. 2012/13:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2012 Carl Bildt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:35 (pdf, 1671 kB)

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2517 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt, och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:SkU18 2012/13:SkU19 2012/13:TU11 2012/13:TU18 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:T411 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:T411 av Anita Brodén FP Internationella samordnade åtgärder och en övervakningscentral för att möta hotet mot Östersjön FP836 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda


Utskottsberedning: 2012/13:TU12 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T411 av Anita Brodén (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik V544 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Allmänt om vägtrafik 3 4 Rättvisa drivmedelsskatter 4 5 Gynna hållbara drivmedel 6 5.1 Ett livscykelperspektiv på drivmedel 7 5.2 Certifiera bränslen utifrån social och


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP2905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas inklusive mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU2 2012/13:MJU8 2012/13:NU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. MP En utvecklad hållbar mineralpolitik MP1910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12 2012/13:MJU15 2012/13:MJU8 2012/13:NU14 2012/13:SkU19 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. MP Klimatfinansiering i syd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Greenhouse Development Rights bör utgöra en utgångspunkt för den svenska klimatpolitiken.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1 2012/13:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:MJ480 av Ulf Holm och Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ480 av Ulf Holm och Mehmet Kaplan MP Åtgärder för att minska matsvinnet MP2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska matsvinnet. Motivering Det slängs mycket mat i onödan, vilket är ett enormt


Utskottsberedning: 2012/13:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ480 av Ulf Holm och Mehmet Kaplan (MP) (doc, 54 kB)