Dokument & lagar (999 träffar)

Omröstning 2012/13:JuU13p8 Påföljder för unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 8 Påföljder för unga Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju356 av Susanna Haby M och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkandena 7 och 8. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP Parti Ja Nej Avstående

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p7 Sänkt straffmyndighetsålder

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 7 Sänkt straffmyndighetsålder Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 22 M 91 0 0 16 MP 20

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p5 Rätt till biträde

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 5 Rätt till biträde Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 19 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 5. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, V Parti

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p3 Handläggningstider

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 3 Handläggningstider Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 17 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 3. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p11 Vittnesstöd i skolan

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 11 Vittnesstöd i skolan Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 21. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0 22 M 91 0 0 16 MP 20 0 0

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p4 Kronvittnessystem

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Kronvittnessystem Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 yrkande 10. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 91 0 0 16 MP 20 0 0 5 FP

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p1 Telefonavlyssning vid vapenbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Telefonavlyssning vid vapenbrott Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju373 yrkande 18. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0 22 M 91 0 0 16

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p2 Hemliga tvångsmedel vid organiserad brottslighet

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Hemliga tvångsmedel vid organiserad brottslighet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju288 yrkande 2 och 2012/13:Ju289. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p5 Beslag och förverkande

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Beslag och förverkande Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 yrkandena 8 och 9. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 22 M 91 0 0 16 MP 20

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p13 Nämndemän

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Nämndemän Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju213, 2011/12:Ju226, 2011/12:Ju278, 2011/12:Ju312, 2011/12:Ju359 yrkandena 52 och 53, 2011/12:Ju377, 2011/12:Ju414, 2012/13:Ju253, 2012/13:Ju317, 2012/13:Ju351, 2012/13:Ju373 yrkandena 53 och 54

2013-03-14

Justitieutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Tihama Al Hashmi fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 mars 2013 justerades.

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU16p2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU16p3 Skrivelsens omfattning

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 3 Skrivelsens omfattning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU16p4 Skrivelsens kvalitet och innehåll

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 4 Skrivelsens kvalitet och innehåll Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 yrkande 4. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p6 Incitamentsmodeller

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 6 Incitamentsmodeller Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 94 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p5 Utslussningsavtal m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Utslussningsavtal m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju334 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 3, 2012/13:Ju285 av Metin Ataseven M2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 64 och 2012/13:Ju383 av Shadiye Heydari S yrkandena 1-4. Datum:

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p10 Villkor för häktade m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Villkor för häktade m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju342 av Lena Olsson m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:Ju202 av Lena Olsson m.fl. V yrkandena 1-3. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p1 Särskilda handlingsplaner vid återfall i brott

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Särskilda handlingsplaner vid återfall i brott Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 16. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju403 av Kent Ekeroth SD2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 32, 2012/13:Ju314 av Lars Gustafsson KD yrkande 2 och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl.

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p9 Rymning

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 9 Rymning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju396 av Edward Riedl M och 2012/13:Ju215 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M

2013-03-13