Dokument & lagar (57 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2010:54, 55

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län. Valet till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län har överklagats av A A och B B. A A yrkar omval eller förnyad rösträkning och anför som grund för sitt överklagande bl.a. att andra personer

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:63

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun. A A, som enligt röstlängden hade rösträtt i kommunvalet i Vänersborg, har överklagat valet och anfört bl.a. att viss information om statsministern inte gjorts känd för väljarna. Valmyndigheten

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:64

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde resultatet i valen till landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting och till kommunfullmäktige i länets kommuner den 30 september 2010. A A har överklagat valen till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Pajala kommun och hävdar att säkerheten vid länsstyrelsens

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:76 m.fl.

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i beslut den 29 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Hallands läns landsting den 19 september 2010. Vidare fastställde samma länsstyrelse i beslut den 23 september 2010 utgången av valen till kommunfullmäktige i Halmstads och Varbergs kommuner den 19

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:41, 216

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 30 september 2010 utgången av valen till landstingsfullmäktige i Jönköpings län och kommunfullmäktige i Tranås kommun den 19 september 2010. A A har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valen till landstingsfullmäktige i Jönköpings län samt kommunfullmäktige

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:40

Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställde den 27 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Markaryds kommun den 19 september 2010. A A har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Markaryds kommun och begärt att sammanräkningen görs om. Klaganden har anfört att

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:39

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde den 30 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Ludvika kommun. Folkkampanjen för sjukvården har genom A A överklagat valet och yrkar omval och att de underkända valsedlar som helt eller delvis haft partibeteckningen Folkkampanjen för sjukvården ska granskas.

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:32

Länsstyrelsen i Gotlands län fastställde den 22 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gotlands kommun. A A har överklagat länsstyrelsens beslut och anför att under sammanräkningen av rösterna hos länsstyrelsen stod lokalen där rösträkningen ägde rum helt utan bevakning under en tid. Röstsedlarna

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:30

Länsstyrelsen i Västerbottens län fastställde utgången av valen till landstings-fullmäktige i Västerbottens läns landsting och till kommunfullmäktige i Nordmalings kommun den 27 september 2010. A A har överklagat valen och anför att en icke namngiven kvinna vägrats rösta när hon kom till vallokalen, eftersom hon redan

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:28, 212

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde utgången av valet till kommunfullmäktige i Karlstads kommun den 28 september 2010. Beslutet har överklagats av dels partiet Kristna i Karlstad, dels Pensionärspartiet i Karlstad, som båda yrkar att valet görs om. Kristna i Karlstad har till stöd för sitt överklagande anfört

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:25 (delvis) och 39

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde den 30 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Dalarnas län. A A har överklagat valet och anfört att hon av röstmottagarna i valdistriktet Östanfors i Falu kommun förvägrats att avge sin röst på grund av att hon redan var avprickad i röstlängden när hon

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:25 (delvis)

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde den 30 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Falu kommun. A A har överklagat valet och anfört att hon av röstmottagarna i valdistriktet Östanfors i Falu kommun förvägrats att avge sin röst på grund av att hon redan var avprickad i röstlängden när hon kom

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:53, 57

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde resultatet i valen till landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting och till kommunfullmäktige i länets kommuner den 30 september 2010. A A och B B har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkar att valresultatet ska underkännas och att Valprövningsnämnden beslutar

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:50

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 27 september 2010 utgången av kommunfullmäktigevalet i Trollhättans kommun. A A har överklagat rösträkningen vid 2010 års val till fullmäktige i Trollhättans kommun. Han har åberopat att SAP är en vedertagen förkortning för Arbetarepartiet Socialdemokraterna, vilket

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:49

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av kommunfullmäktigevalet i Kungälvs kommun. A A har överklagat valutgången och framhållit att fördelningen av mandat inte följer grundprincipen för proportionalitet. Han har förklarat att han handlar med Centerpartiets Kungälvskretsstyrelses

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:211

Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställde den 24 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sollefteå kommun. I valet förekom en lista för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna med femtio namn, däribland A A som kandidat nummer 16. I valet fick partiet 21 mandat. Då A A på valdagen var folkbokförd

2011-01-12

Valprövningsnämndens beslut 2010:47 m.fl.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 26 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Göteborgs kommun den 19 september 2010. Beslutet har överklagats av A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I, J J och K K. Hanteringen av förtidsröster och utlandsröster  G G har anfört bl.a. följande.

2011-01-09