Dokument & lagar (1 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2011:4

Länsstyrelsen i Norrbottens län kungjorde den 3 juni 2009 resultatet av valet till Sametinget. I kungörelsen angavs att länsstyrelsens beslut att fastställa utgången av valet kunde överklagas hos Valprövningsnämnden senast den 11 juni 2009. Sametingspartiet Guovssonásti harden 19 augusti 2009 inkommit med en begäran,

2011-03-16