Dokument & lagar (58 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2013:8-11

Valmyndigheten lämnade den 12 april 2013 i fyra olika beslut förbundet Förenta Partikoalitionen Spiritvs Neronis, nedan kallat förbundet, anmälningar enligt 2 kap 1 vallagen 2005:837 om att få registrera partibeteckningarna Allians för Sverige, Direktdemokratisk Samling, Familjepartiet och Nya Arbetarpartiet utan åtgärd.

2013-06-12

Valprövningsnämndens beslut 2012:8

Sedan A A avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utsåg Länsstyrelsen i Östergötlands län B B som ledamot och C C som ersättare. C C har överklagat beslutet och anfört att han för tre månader sedan framfört till sin partiordförande att han inte var intresserad av att bli ersättare

2012-08-08

Valprövningsnämndens beslut 2011:30

Länsstyrelsen beslutade den 26 oktober 2011 att utse A A till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun. A A var tidigare ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutade därför vid samma tillfälle att utse B B till ny ersättare för Centerpartiet i stället

2011-12-07

Valprövningsnämndens beslut 2011:23

Länsstyrelsen beslutade den 30 juni 2011 att utse A A till ny ersättare för Moderata Samlingspartiet i kommunfullmäktige i Kumla kommun. A A har överklagat länsstyrelsens beslut. Som grund för sitt överklagande har han anfört att han är vald till revisor i Kumla kommun och att han då inte enligt kommunallagen 1991:900

2011-08-31

Valprövningsnämndens beslut 2011:22

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 19 maj 2011 utgången av omvalet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands läns landsting. A A har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Vid omvalet den 15 maj 2011 var han en av dem som blev nekade att rösta. När han skulle bockas av i röstlängden visade

2011-06-22

Valprövningsnämndens beslut 2011:21

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 19 maj 2011 utgången av omvalet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands läns landsting. A A har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Hon blev fråntagen rösträtten vid söndagens regionval och har ingen förståelse för att detta inträffat. Att inte

2011-06-22

Valprövningsnämndens beslut 2011:20

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsåg i beslut den 6 maj 2011 A A till ny ledamot i kommunfullmäktige i Orusts kommun med anledning av att ledamoten B B avgått. A A har överklagat beslutet och anfört i huvudsak följande. Hon känner sig mycket kränkt och upprörd över att beslutet fattats utan att länsstyrelsen

2011-06-22

Valprövningsnämndens beslut 2011:19

Länsstyrelsen i Gävleborgs län avslog i beslut den 13 april 2011 Hudiksvalls kommunfullmäktiges anhållan om ny röstsammanräkning eftersom någon ny ersättare för en ersättare vid namn A A, som avsagt sig uppdrag i kommunfullmäktige samt entledigats, inte kunde utses. B B har överklagat länsstyrelsens beslut och så som

2011-05-18

Valprövningsnämndens beslut 2011:18

Länsstyrelsen i Västra Götalands län avvisade i beslut den 12 april 2011 Vårgårda kommuns kommunfullmäktiges framställan om efterträdarval. Länsstyrelsenhar i beslutet anfört bl.a. följande. A A har ännu inte blivit invald som ledamot/ersättare för Sverigedemokraterna. Länsstyrelsen anser därför att det saknas förutsättningar

2011-05-18

Valprövningsnämndens beslut 2011:15

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde den 6 oktober 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun den 19 september 2010. A A har överklagat beslutet om sammanräkning av röster och har anfört följande. I valet 2010 kandiderade A A till kommunfullmäktige i Helsingborg för Folkpartiet liberalerna.

2011-03-31

Valprövningsnämndens beslut 2011:16

Valmyndigheten beslutade den 16 februari 2011 att registrera partibeteckningen Vägvalet för val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. Valmyndigheten avregistrerade samtidigt samma partibeteckning för val till kommunfullmäktige i Göteborgs kommun. Vägvalet i Borås kommun haröverklagat beslutet och anför

2011-03-31

Valprövningsnämndens beslut 2010:213

Länsstyrelsen i Gävleborgs län utsåg den 15 november 2010, efter anmälan från kommunfullmäktige i Söderhamns kommun, A A och B B till ledamöter och C C till ersättare i kommunfullmäktige i Söderhamns kommun. D D har överklagat beslutet i en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 29 november 2010. Thuring kräver

2011-03-16

Valprövningsnämndens beslut 2011:4

Länsstyrelsen i Norrbottens län kungjorde den 3 juni 2009 resultatet av valet till Sametinget. I kungörelsen angavs att länsstyrelsens beslut att fastställa utgången av valet kunde överklagas hos Valprövningsnämnden senast den 11 juni 2009. Sametingspartiet Guovssonásti harden 19 augusti 2009 inkommit med en begäran,

2011-03-16

Valprövningsnämndens beslut 2011:6

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 18 januari 2011 att utse A A till ersättare för Centerpartiet i stället för B B. Bakgrunden till beslutet var att B B inte längre var folkbokförd i Järfälla kommun. B B har överklagat beslutet och anfört att Skatteverket folkbokfört honom på felaktig adress. Han har gett

2011-03-16

Valprövningsnämndens beslut 2011:3

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsåg efter valet den 19 september 2010  A A och B B till ersättare för Sverigedemokraterna i fullmäktige i Västra Götalands landsting, valkretsarna Västra Götalands norra och Västra Götalands västra. A A och B B anmälde att de ville avgå från uppdraget som ersättare i valkretsen

2011-03-16

Valprövningsnämndens beslut 2011:14

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde den 6 oktober 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Skåne län den 19 september 2010. A A har överklagat beslutet och har anfört att valsedlarna för samtliga partier vid valet till landstingsfullmäktige i Skåne län varit märkta Val till landstingsfullmäktige i stället

2011-03-11

Valprövningsnämndens beslut 2011:1

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 30 november 2010 att utse A A till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Trollhättan. A A överklagar beslutet i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 17 december 2010. Valmyndigheten avstyrker bifall till överklagandet.

2011-02-23

Valprövningsnämndens beslut 2010:218

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 25 november 2010 att utse A A till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Gällivare. A A överklagar beslutet och anför att han aldrig har stått på någon valbar lista för Sverigedemokraterna och att han blivit utsatt för ett skämt. I överklagandet avsäger

2011-02-23

Valprövningsnämndens beslut 2010:65

Valmyndigheten beslutade den 7 oktober 2010 att avregistrera partibeteckningen Demoex för val till kommunfullmäktige i Vallentuna kommun. Demoex överklagar beslutet och anför att Demoex har deltagit i valen 2006 och 2010. Partiet är representerat i kommunfullmäktige i Vallentuna. Demoex anser att beslutet att avregistrera

2011-02-23

Valprövningsnämndens beslut 2010:61

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Sverigedemokraterna Södermanland överklagar genom A A valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Sverigedemokraterna yrkar att rösterna på Sverigedemokraterna och de ogiltigförklarade

2011-02-12

Paginering