Dokument & lagar (260 träffar)

Kommittédirektiv 2013:127

Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivning Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet och,

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:126

Hushållning med mark och vatten områden av riksintresse Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behov av översyn av hushållningsbestämmelserna och särskilt bestämmelserna om riksintresse Utredarens uppdrag Utredaren ska särskilt Utredaren ska särskilt Uppdraget att utvärdera områden av riksintressen Utredaren ska särskilt

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:125

Tillgänglig och säker information i hälso- och sjukvård och socialtjänst Innehåll Sammanfattning Bakgrund Det framtida vård- och omsorgslandskapet Behovet av en översyn av it-stöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst Nationella strategier och överenskommelser Några statliga aktörer Offentliga utförare Privata

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:124 kommittébeteckning: Fi 2011:02

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén Fi 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att tillsätta en kommitté som ska göra en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser dir. 2011:6Kommitténs

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:123 kommittébeteckning: U 2012:01

Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet U 2012:01 Innehåll Ändring av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2011 kommittédirektiv för Kommittén Svenska Unescorådet dir. 2011:115I uppdraget

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:121 kommittébeteckning: Ju 2012:16

Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Innehåll Utvidgning av uppdraget En nationell avdelning för den forensiska processen i Polismyndigheten Utredaren ska Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013 Utvidgning av uppdraget Regeringen

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:120

Kommittén för finansiell stabilitet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av ett forum för att diskutera finansiell stabilitet Uppdraget Finansiella stabilitetsrådet ska Beredningsgruppens uppgift är att förbereda finansiella stabilitetsrådets möten Beredningsgruppen ska Kansliets ansvar är att stödja det finansiella

2013-12-19

Kommittédirektiv 2013:119

Avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska fr.o.m. den 1 januari 2014 ansvara för avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet.

2013-12-12

Kommittédirektiv 2013:117 kommittébeteckning: Fi 2013:03

Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen Fi 2013:03 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att beakta kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv Uppdraget att föreslå hur omnibus II-direktivet ska genomföras Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2013-12-12

Kommittédirektiv 2013:114 kommittébeteckning: A 2013:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning A 2013:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 17 januari 2013 kommittédirektiv om inhyrning och företrädesrätt till återanställning

2013-12-12

Kommittédirektiv 2013:122

Utveckling av gymnasieskolans teknikprogram Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utveckla teknikprogrammet Teknikprogrammet bör utvecklas genom att tydliga industritekniska yrkesutgångar införs Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5

2013-12-05

Kommittédirektiv 2013:118 kommittébeteckning: Fö 2011:03

Tilläggsdirektiv till Veteranutredningen Fö 2011:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 23 augusti 2012 tilläggsdirektiv om ett utvidgat uppdrag för utredningen att följa upp det pågående genomförandet av den svenska

2013-12-05

Kommittédirektiv 2013:116 kommittébeteckning: N Fi 2009:01

Tilläggsdirektiv till Delegation för e-förvaltning N Fi 2009:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillkalla en delegation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera vissa it-standardiseringsfrågor

2013-12-05

Kommittédirektiv 2013:115 kommittébeteckning: Ju 2010:09

Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén Ju 2010:09 Innehåll Sammanfattning Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2013 Sammanfattning Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv för ett antal frågor om polisens organisation dir. 2010:75Den 23 februari 2012 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv

2013-12-05

Kommittédirektiv 2013:113 kommittébeteckning: Fi 2011:01

Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén Fi 2011:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 januari 2011 direktiv till en kommitté med uppdrag att se över beskattningen av bolag dir 2011:1Kommittén har tagit namnet

2013-12-05

Kommittédirektiv 2013:112 kommittébeteckning: Ju 2013:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet Ju 2013:03 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu i uppdrag att även Skärpt straff för grovt vapenbrott Straffminimum för grovt vapenbrott ska höjas till fängelse i ett år och en särskild

2013-12-05

Kommittédirektiv 2013:111 kommittébeteckning: N 2012:01

Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen N 2012:01 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Vidareutveckling av prototypen Kartläggningen Samverkanspunkt Forum Anslutning till systemet för företagens uppgiftslämnande Offentlighet och sekretess Övrigt Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2013-11-28

Kommittédirektiv 2013:110

Strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system Innehåll Sammanfattning Utredaren ska då Bakgrund Ökad digitalisering Hot mot elektroniska kommunikationsnät och it-system Ansvar och samverkan mellan samhällsaktörer Internationellt Uppdraget Utredaren

2013-11-28

Kommittédirektiv 2013:109

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Innehåll Sammanfattning Öppenhetsdirektivet och motsvarande svenska regler Uppdraget att föreslå hur ändringsdirektivet ska genomföras Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Offentliggörande av nya

2013-11-28

Kommittédirektiv 2013:108 kommittébeteckning: N 2012:04

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen N 2012:04 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Regionala digitala agendor Användningsforum Tilläggsuppdraget Digitaliseringskommissionen ansvarar för den administrativa funktionen för Användningsforum Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2013 Sammanfattning

2013-11-28