Dokument & lagar (83 träffar)

Proposition 2013/14:77

Regeringens proposition 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol Prop. 2013/14:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2014 Jan Björklund Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att genomföra en höjning av avgifterna i allmän


Utskottsberedning: 2013/14:JuU20
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:77 (pdf, 383 kB)

Proposition 2013/14:78

Regeringens proposition 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol Prop. och Europeiska domstolen för de mänskliga 2013/14:78 rättigheterna Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2014 Jan Björklund Hillevi Engström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:78 (pdf, 386 kB)

Proposition 2013/14:169

Regeringens proposition 2013/14:169 Nämndemannauppdraget Prop. stärkt förtroende och högre krav 2013/14:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag för att


Utskottsberedning: 2013/14:JuU32
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:169 (pdf, 504 kB)

Proposition 2013/14:157

Regeringens proposition 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden Prop. 2013/14:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen förslag som


Utskottsberedning: 2013/14:JuU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:157 (pdf, 1655 kB)

Proposition 2013/14:129

Regeringens proposition 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella Prop. humanitära rätten 2013/14:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2013/14:UU25
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:129 (pdf, 868 kB)

Skrivelse 2013/14:115

prop 2013/14 115 Regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Skr. 2013/14:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för


Utskottsberedning: 2013/14:UU10 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2013/14:115 (pdf, 1809 kB)

Proposition 2013/14:163

Regeringens proposition 2013/14:163 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Prop. Europeiska unionen och dess medlemsstater, å 2013/14:163 ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Hillevi Engström Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2013/14:UU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:163 (pdf, 402 kB)

Proposition 2013/14:189

Regeringens proposition 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2013/14:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2013/14:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:189 (pdf, 211 kB)

Proposition 2013/14:92

Regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång Prop. 2013/14:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Dagens samhälle präglas av att användningen av informationsteknik


Utskottsberedning: 2013/14:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:92 (pdf, 312 kB)

Proposition 2013/14:120

Regeringens proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Prop. 2013/14:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Straffansvaret för egenmäktighet med barn


Utskottsberedning: 2013/14:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:120 (pdf, 164 kB)

Proposition 2013/14:121

prop 2013/14 121 Regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Prop. 2013/14:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En framgångsrik kamp


Utskottsberedning: 2013/14:JuU25
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,

Proposition 2013/14:121 (pdf, 1468 kB)

Skrivelse 2013/14:114

prop 2013/14 114 Regeringens skrivelse 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2013/14:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:UU11 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2013/14:114 (pdf, 617 kB)

Proposition 2013/14:94

Regeringens proposition 2013/14:94 En ny brottsskadelag Prop. 2013/14:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I de fall brott inte kan förebyggas måste samhällets resurser rikta


Utskottsberedning: 2013/14:JuU38
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:94 (pdf, 821 kB)

Proposition 2013/14:146

prop 2013/14 146 Regeringens proposition 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot Prop. mänskligheten och krigsförbrytelser 2013/14:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU10
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:146 (pdf, 3393 kB)

Skrivelse 2013/14:60

Regeringens skrivelse 2013/14:60 Redovisning av användningen av vissa hemliga Skr. tvångsmedel under år 2012 2013/14:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs


Utskottsberedning: 2013/14:JuU11 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:60 (pdf, 519 kB)

Skrivelse 2013/14:63

Regeringens skrivelse 2013/14:63 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2013/14:63 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:63 (pdf, 107 kB)

Skrivelse 2013/14:29

Regeringens skrivelse 2013/14:29 Ny inriktning för EU:s strategi för Skr. Östersjöregionen 2013/14:29 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013 Jan Björklund Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för


Utskottsberedning: 2013/14:UU13

Skrivelse 2013/14:29 (pdf, 1613 kB)

Proposition 2013/14:1

Budgetproposition 2014 Förslag till statens budget för 2014, Finansplan och skattefrågor, kapitel 1-6 Regeringens proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 Regeringen överlämnar


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU2 2013/14:CU1 2013/14:FiU1 2013/14:FiU2 2013/14:FiU3 2013/14:FiU4 2013/14:FiU5 2013/14:FöU1 2013/14:JuU1 2013/14:KrU1 2013/14:KU1 2013/14:MJU1 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:NU3 2013/14:SfU1 2013/14:SfU2 2013/14:SkU1 2013/14:SoU1 2013/14:TU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU2 2013/14:UU1 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (239 förslag): , 239 bifall,

Proposition 2013/14:1 (pdf, 4269 kB)

Skrivelse 2013/14:245

Regeringens skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för Skr. bekämpning av penningtvätt och av finansiering 2013/14:245 av terrorism Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2014/15:JuU4

Skrivelse 2013/14:245 (pdf, 603 kB)

Skrivelse 2013/14:253

Regeringens skrivelse 2013/14:253 Riksrevisionens rapport om förvaltnings- Skr. rätternas hantering av överklagade beslut 2013/14:253 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 augusti 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2014/15:JuU5

Skrivelse 2013/14:253 (pdf, 913 kB)