Dokument & lagar (2 859 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3538 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:712 av Cecilia Widegren M Högre kostnader och försämrade villkor för företag Cecilia Widegren har frågat mig hur högre kostnader för transporter, till exempel en ny lastbilsskatt, högre kostnader för att anställa samt minskade

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3481 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:698 av Edward Riedl M Utformning av flygskatten Edward Riedl har frågat mig om jag kan svara på ifall det förslag på flygskatt som Miljöpartiet presenterat och som diskuterades under valrörelsen 2014 ligger till grund för regeringens

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:695 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2569/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:695 av Gunilla Nordgren M Regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Gunilla Nordgren har frågat mig om hur jag ser på risken, om Vatten-myndigheternas

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:695 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:694 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3535 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:694 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Sysselsättningsmålet i regeringsförklaringen Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat statsministern vilket regeringens sysselsättningsmål är. Frågan har överlämnats till mig. Jag har nyligen besvarat

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:694 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:691 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3473 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:691 av Anders Åkesson C Utvidgat undantag från trängselskatt Anders Åkesson har frågat infrastrukturministern Anna Johansson om hon anser att undantaget från trängselskatt bör utökas till färdtjänstresor för äldre och funktionshindrade

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:691 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:680 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3406 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:680 av Helena Bouveng M Konsekvenserna för landsbygden av höjd bensinskatt Helena Bouveng har frågat mig om jag avser att kompensera landsbygden på något sätt när bensin- och dieselskatten höjs och hur jag vill kompensera de landbygdsbor

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:680 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Interpellation 2014/15:745 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:745 Sveriges medverkan i Europols antiterroraktion i sociala medier av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Jag inlämnade nyligen en skriftlig fråga till inrikesministern 2014/15:715 kring Sveriges hantering av Europols nya enhet som sjösattes i juli månad med uppgift att förhindra propaganda

Inlämnad: 2015-08-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:745 av Roger Haddad (FP) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:744 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:744 Vice statsminister av Hans Wallmark M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Åsa Romson är statsråd och chef för Miljö- och energidepartementet. Tillika är hon vice statsminister. Den vice statsministern tycks dock inte vara ställföreträdare för regeringschefen vilket annars titeln kan

Inlämnad: 2015-07-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:744 av Hans Wallmark (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vice statsminister

Svar på skriftlig fråga 2014/15:739 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/01030/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:739 av Lena Asplund M Tillgång till Medevac i Mali Lena Asplund har frågat mig vad jag avser göra för att tillgodose tillkännagivandet från riksdagen och därmed säkerställa Medevacförmågan i Mali. Inledningsvis vill jag

Svarsdatum: 2015-07-31 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:739 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5436/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:738 av Robert Halef KD Vinterdäckskrav på släp för tunga fordon Robert Halef har frågat mig om regeringen avser att utreda effekterna av vinterdäckskrav på tunga fordon samt om regeringen anser att utökade vinterdäckskrav

Svarsdatum: 2015-07-30 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2015-07-30 Ju2015/05608/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund M Polisbilar i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att arbeta för att vi ska kunna bibehålla en hög polisiär närvaro såväl i Jämtlands län som i hela Sverige. Jag vill

Svarsdatum: 2015-07-30 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:711 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05286/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:711 av Anette Åkesson M Domstolsprocesser om tryckerimomsen Anette Åkesson har frågat mig om jag kommer att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av det hon

Svarsdatum: 2015-07-28 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:711 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Interpellation 2014/15:743 av Aron Modig (KD)

Interpellation 2014/15:743 Höjda skatter på bensin och diesel av Aron Modig KD till Finansminister Magdalena Andersson S Inför valet förra året var Socialdemokraterna tydliga med att man inte avsåg att höja skatten på bensin exempelvis i Ekonomidebatten i SVT den 17 augustiEfter valet svängde emellertid partiet och driver

Inlämnad: 2015-07-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:743 av Aron Modig (KD) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda skatter på bensin och diesel

Interpellation 2014/15:742 av Marie Granlund (S)

Interpellation 2014/15:742 Våldsdåden i Malmö av Marie Granlund S till Statsrådet Anders Ygeman S Den senaste tidens våldsdåd i Malmö är allvarliga och fullständigt oacceptabla. När malmöbor känner oro för sin säkerhet, myndighetsbyggnader attackeras och uppgörelser sker på våra gator så är det ett hot mot demokratin.

Inlämnad: 2015-07-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:742 av Marie Granlund (S) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:741 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2014/15:741 Lagar och regler kring drönare av Penilla Gunther KD till Statsrådet Anna Johansson S Lagstiftningen kring obemannade farkoster, drönare, är föråldrad. Transportstyrelsens föreskrifter från 2009 kräver inga tillstånd för hobbyverksamhet, och det är också oklart vad som gäller nationellt för

Inlämnad: 2015-07-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:741 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lagar och regler kring drönare

Svar på skriftlig fråga 2014/15:734 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03903/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark M Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi Hans Wallmark har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen initierar och ger statligt stöd till

Svarsdatum: 2015-07-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:734 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/2589/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:703 av Birger Lahti V Elnätsbolagens prishöjningar Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver Det stämmer

Svarsdatum: 2015-07-22 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Interpellation 2014/15:738 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:738 Långsiktig bekämpning av stickmyggor av Mikael Oscarsson KD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I februari i år interpellerade jag om bekämpning av stickmyggor. I interpellationen lyfte jag upp problematiken med att sänka stödet för bekämpning av stickmyggor i nedre dalälvsområdet med

Inlämnad: 2015-07-20 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:738 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5350/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz M Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av den framförda kritiken av de samhällsekonomiska kalkyler

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5225/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads M Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska de alltmer ökade viltolyckorna i trafiken. Utgångspunkten för allt trafiksäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)