Dokument & lagar (4 355 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05819/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:755 av Sten Bergheden M Indrivning av böter från utländska chaufförer Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att ta några initiativ för att EU-medborgare som bryter mot svenska hastighetsregler

Svarsdatum: 2015-08-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (doc, 59 kB) Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:726 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5244/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:726 av Désirée Pethrus KD Kvinnors företagande Désirée Pethrus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra förutsättningarna så att fler kvinnor väljer att starta företag. Jobbskaparna

Svarsdatum: 2015-08-19 Frågeställare: Désirée Pethrus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:726 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:754 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05151/FST Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm FP Rökfria skolgårdar Barbro Westerholm har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att åstadkomma efterlevnad av tobakslagen. Tobaksrökning är en bidragande orsak

Svarsdatum: 2015-08-18 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:754 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:753 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05150/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:753 av Barbro Westerholm FP Öppenhet vid prissättning av särläkemedel Barbro Westerholm har frågat mig om jag avser att gå vidare med frågan om öppen prissättning av särläkemedel. Inledningsvis vill

Svarsdatum: 2015-08-17 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:753 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:749 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05790/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:749 av Sten Bergheden M Poliser lämnar sitt jobb i protest Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit angående att flera poliser valt att lämna yrket.

Svarsdatum: 2015-08-14 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:749 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:748 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3823 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:748 av Rasmus Ling MP Den svarta ekonomin Rasmus Ling har frågat mig vad jag avser att göra för att bekämpa den svarta ekonomin. Grov organiserad brottslighet utgör ett hot mot det demokratiska samhället och är en av våra stora

Svarsdatum: 2015-08-14 Frågeställare: Rasmus Ling (MP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:748 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:740 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05008/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:740 av Thomas Finnborg M Förebyggande arbete kring ungas psykiska hälsa Thomas Finnborg har frågat mig om vad jag och regeringen gör för att i ännu högre grad arbeta med frågor som rör ungas psykiska

Svarsdatum: 2015-08-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:740 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:743 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2015/05029/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg M Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att arbeta för att genomföra en översyn av ramlagen i socialtjänstlagen. Sverige

Svarsdatum: 2015-08-11 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:743 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:742 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5530/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:742 av Carl-Oskar Bohlin M Sysselsättningseffekten av propositioner Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilken den beräknade sysselsättningseffekten är av de propositioner där jag står som undertecknare. En av

Svarsdatum: 2015-08-11 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:742 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:741 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/5528/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:741 av Carl-Oskar Bohlin M Sysselsättningseffekten av propositioner Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilken den beräknade sysselsättningseffekten är av de propositioner där jag står som undertecknare.

Svarsdatum: 2015-08-11 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:741 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 41 kB)

Interpellation 2014/15:746 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2014/15:746 Frihet att själv välja partner av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Regnér S År 2009 kom en rapport från Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja 2009:5 som visade att unga i allt högre grad inte kände att de fritt kan välja vem de vill gifta sig med. Värst var det för unga flickor men

Inlämnad: 2015-08-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:746 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Frihet att själv välja partner

Svar på skriftlig fråga 2014/15:706 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3491 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:706 av Johan Hultberg M Ny generaldirektör för Naturvårdsverket Johan Hultberg har frågat mig om när rekrytering av en ny generaldirektör för Naturvårdsverket ska vara avslutad. Rekryteringsprocessen av ny chef och generaldirektör

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:706 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:705 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3533 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:705 av Johan Hultberg M Rekryteringen av ny GD för Naturvårdsverket Johan Hultberg har frågat klimat- och miljöministern samt vice statsministern varför ministern inte längre ansvarar för rekryteringen av chefen för den viktigaste

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:705 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:685 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3416 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:685 av Åsa Coenraads M Krav på djurskydd vid offentlig upphandling Åsa Coenraads har frågat mig vilka lagändringar i upphandlingslagarna som regeringen föreslår, när propositionen med lagförslagen kan ligga på riksdagens bord och

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:685 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:656 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2015/3333 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:656 av Daniel Sestrajcic V AP-fondernas investeringar i Southern Copper Corporation o i Peru Daniel Sestrajcic har frågat mig om jag avser att ändra i AP-fondernas placeringsföreskrifter så att det inte ska

Svarsdatum: 2015-08-10 Frågeställare: Daniel Sestrajcic (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:656 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:744 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/03961/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:744 av Thomas Finnborg M Arbetet mot mobbning Thomas Finnborg har frågat mig om vad jag och regeringen gör för att förbättra arbetet mot mobbning i skolan och hatet på nätet. Först vill jag säga att jag instämmer i

Svarsdatum: 2015-08-07 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:744 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3804 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:747 av Aron Modig KD Transparens kring de höjda skatterna på bensin och diesel Aron Modig har frågat mig varför regeringen i konsekvensanalysen avseende förslaget om årsvis uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna för

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Aron Modig (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:746 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3803 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:746 av Aron Modig KD Marknadsutvecklingen och skatterna på bensin och diesel Aron Modig har frågat mig om regeringen har för avsikt att framöver justera beskattningen på bensin och dieselbränsle i takt med att världsmarknadspriset

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Aron Modig (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:746 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:733 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3712 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:733 av Lotta Finstorp M Målet om EU:s lägsta arbetslöshet Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser revidera målet om EU:s lägsta arbetslöshet. Det är inte aktuellt att revidera målformuleringen. En av regeringens viktigaste uppgifter

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:733 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:731 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/5288/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:731 av Sten Bergheden M Kreditgaranti för hus Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern om han avser vidta några initiativ mot bakgrund av uppgifterna om att endast 15 garantiavtal har tecknats

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:731 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 36 kB)