Dokument & lagar (5 183 träffar)

Interpellation 2015/16:766 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:766 Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Ett antal kommunalråd i Norrlands inland har till justitie- och inrikesministrarna uttryckt sin oro över rättssäkerheten i Norrlands inland, detta efter flytten av LKC i Östersund till

Inlämnad: 2016-08-26 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:766 av Saila Quicklund (M) (pdf, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05703/PO Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1507 av Beatrice Ask M Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda Beatrice Ask har frågat mig om jag anser att det är en rimlig tidsåtgång att det nu ska gå ytterligare ett och ett halvt år innan automatiska passkontroller

Svarsdatum: 2016-08-26 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Interpellation 2015/16:769 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:769 Barn som utsätts för människohandel av Johan Forssell M till Statsrådet Anders Ygeman S Sydsvenska Dagbladet har i en uppmärksammad artikelserie rapporterat om att barn, som kommit till Sverige som asylsökande, misstänks utnyttjas för sexuella ändamål. Bara på ett och samma HVB-boende fanns

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:769 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2015/16:765 Barnäktenskap av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Åsa Regnér S I Sverige får den som är under 18 år inte ingå äktenskap enligt äktenskapsbalken 2014:376I Sverige trädde nya lagändringar i kraft den 1 juli 2014 som bland annat innebär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig.

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1516 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05294/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1516 av Betty Malmberg M Utbrott av mjältbrand Betty Malmberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att utvärdera statens insatser i samband med mjältbrandsutbrottet, och i så fall vilka. Utbrottet av mjältbrand

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1516 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/01525/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1506 av Elisabeth Svantesson M Kompetenskartläggning från dag ett Elisabeth Svantesson har frågat justitie- och migrationsministern hur ministern säkerställer att asylsökande får sin kompetens

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1506 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05681/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1504 av Yasmine Larsson S Flyktingbarn som misstänks bli sålda som sexslavar Yasmine Larsson har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att polisen kan prioritera de fall där det misstänks att barn

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Yasmine Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1504 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1505 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03341/UF Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1505 av Elisabeth Svantesson M Svenska från dag ett Elisabeth Svantesson har frågat mig hur jag säkerställt att asylsökande i Sverige har erbjudits och genomgått svenskundervisning under asyltiden

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1505 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1502 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05664/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad L Tillämpning av den tillfälliga asyllagen Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att verka för en justering i lagen så att de som ansökt om asyl innan den 24 november

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1502 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02820/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1501 av Johan Hultberg M Kraftigt begränsade möjligheter till klimatkompensation Johan Hultberg har frågat biträdande finansministern Per Bolund om han avser att återkomma med ett nytt och mer generöst utformat förslag till

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1501 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1499 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05663/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1499 av Johan Forssell M Kartläggning av antalet människor utan tillstånd att vistas i Sverige Johan Forssell har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till en kartläggning av antalet

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1499 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05190/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1498 av Johan Hultberg M Riberdahls efterträdare Johan Hultberg har frågat mig när regeringen kommer att besluta om en ny utredare avseende den rättsliga översynen av skogsvårdslag-stiftningen, dir 2015:121 och dir 2016:17och

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1495 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05662/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1495 av Elisabeth Svantesson M Direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter Elisabeth Svantesson har frågat mig när ny lagstiftning kommer vara på plats som ger Migrationsverket direktåtkomst

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1495 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1494 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05661/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1494 av Johan Forssell M Nya förvarsplatser Johan Forssell har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att säkerställa att Migrationsverket fullgör regeringens uppdrag rörande förvarsplatser.

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1494 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1493 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05660/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1493 av Johan Forssell M Tvångsåtgärder vid verkställighet av ut- och avvisningar Johan Forssell har frågat mig om vilken min och regeringens tidsplan är för ny lagstiftning avseende polisens befogenhet

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1493 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05180/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1490 av Johan Hultberg M Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund Johan Hultberg har frågat mig om jag avser verka för att ändra reglerna som råder inom fredningsområdet i Kattegatt och norra delen

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/01928/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1480 av Magnus Oscarsson KD Det kommande säljstoppet för signalkräftan Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser göra för att möjliggöra fortsatt försäljning av signalkräftor i Sverige efter den 3 augusti 2017.

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1479 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01937/Ke M2016/01926/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften och 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet Jonas

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1479 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1477 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2016/01937/Ke M2016/01926/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften och 2015/16:1479 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet Jonas

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1477 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Interpellation 2015/16:764 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:764 Regionutredningens tillvägagångssätt av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen står envist fast vid sin plan att regionalisera hela Sverige, oavsett den lokala folkviljan och i vissa fall på helt felaktiga grunder. En regionalisering av Sverige kan vara någonting positivt,

Inlämnad: 2016-08-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:764 av Jenny Petersson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionutredningens tillvägagångssätt