Dokument & lagar (292 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2014:73

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Olofströms kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:91

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 10 november 2014 att utse en ny ledamot och en ny ersättare i kommunfullmäktige i Östersund. Avgången ledamot var AA. Bakgrunden till beslutet var att Östersunds kommun meddelat länsstyrelsen att AA inte längre var folkbokförd inom valområdet och begärt ny röstsammanräkning. Redogörelse

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:61, 75-79, 83

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 25 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 25 september 2014. Redogörelse för överklagandena Begäran

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:49

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Skåne den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:45, 46(del), 47(del),50

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 23 september 2014 utgången av valen till kommunfullmäktige i länets kommuner den 14 september 2014. Valresultaten tillkännagavs genom att protokollen med besluten lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena Kandidaternas fördelning

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:46, 47

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 24 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Dalarnas läns landsting den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 24 september 2014. Redogörelse för överklagandena Tveksamhet

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:101

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde i ett beslut den 24 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Söderhamn den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 24 september 2014. Därmed var valet avslutat. AA har i en skrivelse som kom

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2015:3,4,5

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014. Beslutet överklagades av Socialdemokraterna i Båstad genom AA dnr 44-2014Valprövningsnämnden beslutade den 17 december 2014 att upphäva valet och förordnade att omval ska ske i kommunen.

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2015:14

Valmyndigheten beslutade den 9 juli 2015 att registrera partibeteckningen Nordiska motståndsrörelsen för val till riksdagen. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 14 juli 2015. Redogörelse för överklagandet Det registrerade partiet Spiritvs Neronis har i ett epostmeddelande överklagat beslutet och yrkat

2015-09-30

Valprövningsnämndens beslut 2015:13

Valmyndigheten beslutade den 18 maj 2015 att registrera partibeteckningen Sverigepartiet i Välfärden för val till riksdagen och att samtidigt avregistrera partibeteckningen SPI Välfärden för samma val. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2015. Redogörelse för överklagandet AA, ordförande för

2015-09-30

Valprövningsnämndens beslut 2015:17

I skrivelse den 5 oktober 2015 av kommunfullmäktiges ordförande i Arvika kommun konstaterades att ledamoten AA MP inte längre är folkbokförd i Arvika kommun och därmed inte längre valbar. Någon avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige hade inte inkommit. I skrivelsen angavs att kommunfullmäktige därför begärde en

2015-12-02

Valprövningsnämndens beslut 2015:1

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Pajala den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. AA har den 23 december 2014 till Länsstyrelsen i Norrbottens

2015-01-28

Valprövningsnämndens beslut 2014:85

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 30 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Nacka kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:74

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Munkedals kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet Sverigedemokraterna

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:90

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 30 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 30 september 2014. Redogörelse för överklagandet Sverigedemokraterna

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:61 (delvis)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Mölndals kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat

2015-01-14

Valprövningsnämndens beslut 2014:71, 72

Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställde i ett beslut den 22 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun den 14 september 2014. Valresultatet kungjordes genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 11 oktober 2014. Redogörelse för överklagandena Tingsrydsalternativet

2015-01-15

Kommittédirektiv 2015:141 kommittébeteckning: U 2015:01

Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen U 2015:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren ska Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2015 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera och

2015-12-18

Kommittédirektiv 2015:140 kommittébeteckning: U 2015:03

Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission U 2015:03 Innehåll Förlängd tid för delar av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Förlängd tid för delar av uppdraget Regeringen beslutade den 1 april 2015 att ge en kommitté en skolkommission i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat,

2015-12-17

Kommittédirektiv 2015:139 kommittébeteckning: Ju 2015:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten Ju 2015:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv om hur skyddet för den personliga integriteten kan

2015-12-17