Dokument & lagar (67 träffar)

Skrivelse 2015/16:192

Regeringens skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn Skr. mot människohandel, exploatering och sexuella 2015/16:192 övergrepp Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2015/16:192 (pdf, 285 kB)

Skrivelse 2015/16:188

Regeringens skrivelse 2015/16:188 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- Skr. och integritetsskyddsnämndens tillsyn 2015/16:188 över brottsbekämpande myndigheter Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löven Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:JuU3

Skrivelse 2015/16:188 (pdf, 1846 kB)

Proposition 2015/16:187

Regeringens proposition 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv Prop. 2015/16:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänktas


Utskottsberedning: 2016/17:JuU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:187 (pdf, 842 kB)

Proposition 2015/16:167

Regeringens proposition 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot Prop. organiserad brottslighet 2015/16:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En viktig del i kampen mot


Utskottsberedning: 2015/16:JuU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:167 (pdf, 562 kB)

Proposition 2015/16:24

Regeringens proposition 2015/16:24 Gränsöverskridande informationsutbyte om Prop. trafiksäkerhetsrelaterade brott genomförande 2015/16:24 av det nya CBE-direktivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2015/16:JuU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:24 (pdf, 789 kB)

Proposition 2015/16:78

Regeringens proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Prop. 2015/16:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att kunna motverka terrorism


Utskottsberedning: 2015/16:JuU17
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2015/16:78 (pdf, 984 kB)

Proposition 2015/16:68

Regeringens proposition 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet Prop. i förundersökningsförfarandet 2015/16:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU11
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,

Proposition 2015/16:68 (pdf, 906 kB)

Proposition 2015/16:83

Regeringens proposition 2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om Prop. penningförfalskning 2015/16:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2016 Margot Wallström Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ett direktiv om straffrättsligt


Utskottsberedning: 2015/16:JuU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:83 (pdf, 544 kB)

Proposition 2015/16:81

Regeringens proposition 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Prop. 2015/16:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 januari 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar


Utskottsberedning: 2015/16:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:81 (pdf, 364 kB)

Proposition 2015/16:39

Regeringens proposition 2015/16:39 En modernare rättegång II Prop. 2015/16:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen gör regeringen bedömningen att reformen En modernare


Utskottsberedning: 2015/16:JuU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:39 (pdf, 841 kB)

Proposition 2015/16:57

Patent- och marknadsdomstol Regeringens proposition 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol Prop. 2015/16:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt


Utskottsberedning: 2015/16:JuU10
Riksdagsbeslut (44 förslag): , 44 bifall,

Proposition 2015/16:57 (pdf, 3493 kB)

Proposition 2015/16:56

Regeringens proposition 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål Prop. 2015/16:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Huvudregeln vid huvudförhandling i tvistemål är att


Utskottsberedning: 2015/16:JuU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2015/16:56 (pdf, 299 kB)

Skrivelse 2015/16:74

Regeringens skrivelse 2015/16:74 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2015/16:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU13

Skrivelse 2015/16:74 (pdf, 243 kB)

Proposition 2015/16:113

Regeringens proposition 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad Prop. brottslighet 2015/16:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den organiserade brottsligheten


Utskottsberedning: 2015/16:JuU16
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:113 (pdf, 1070 kB)

Proposition 2015/16:111

Regeringens proposition 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott Prop. 2015/16:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den straffrättsliga regleringen har en central roll


Utskottsberedning: 2015/16:JuU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:111 (pdf, 404 kB)

Skrivelse 2015/16:145

Regeringens skrivelse 2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella Skr. valutafonden, Världsbanksgruppen samt de 2015/16:145 regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2016/17:UU7

Skrivelse 2015/16:145 (pdf, 686 kB)

Skrivelse 2015/16:164

Regeringens skrivelse 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad Skr. brottslighet 2015/16:164 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2015/16:JuU27 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:164 (pdf, 1063 kB)

Proposition 2015/16:155

Regeringens proposition 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande Prop. 2015/16:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att minska incitamenten att begå brott krävs att


Utskottsberedning: 2015/16:JuU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:155 (pdf, 1522 kB)

Skrivelse 2015/16:115

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Skr. 2015/16:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Kristina Persson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2015/16:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:115 (pdf, 1898 kB)

Skrivelse 2015/16:90

Regeringens skrivelse 2015/16:90 Nordiskt samarbete 2015 Skr. 2015/16:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Kristina Persson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2015 mellan de nordiska


Utskottsberedning: 2015/16:UU18

Skrivelse 2015/16:90 (pdf, 287 kB)
Paginering