Dokument & lagar (47 träffar)

utskottsdokument 2015/16:verk

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2015/16 Utskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om skatteförfarandet, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också till

2016-10-01

Proposition 2015/16:191

Regeringens proposition 2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från Prop. trängselskatt för Backaområdet i Göteborg 2015/16:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:191 (pdf, 1592 kB)

Proposition 2015/16:172

Regeringens proposition 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan Prop. 2015/16:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2016/17:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:172 (pdf, 968 kB)

Proposition 2015/16:171

Regeringens proposition 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Prop. 2015/16:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2016/17:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:171 (pdf, 998 kB)

Proposition 2015/16:175

Regeringens proposition 2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt Prop. uppgiftslämnande 2015/16:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2015/16:175 (pdf, 749 kB)

Proposition 2015/16:127

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Regeringens proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Prop. 2015/16:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:127 (pdf, 1016 kB)

Skrivelse 2015/16:98

Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna


Utskottsberedning: 2015/16:SkU25 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:98 (pdf, 392 kB)

Proposition 2015/16:159

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Regeringens proposition 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Prop. 2015/16:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Per Bolund Agneta Bergqvist Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vissa


Utskottsberedning: 2015/16:SkU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:159 (pdf, 629 kB)

Proposition 2015/16:108

Regeringens proposition 2015/16:108 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien Prop. 2015/16:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2015/16:SkU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:108 (pdf, 678 kB)

Proposition 2015/16:107

Regeringens proposition 2015/16:107 Informationsutbytesavtal med Förenade Prop. Arabemiraten 2015/16:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SkU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:107 (pdf, 291 kB)

Proposition 2015/16:79

En ny tullag Regeringens proposition 2015/16:79 En ny tullag Prop. 2015/16:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till de lagändringar som


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (34 förslag): , 34 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:79 (pdf, 3433 kB)

Proposition 2015/16:51

Regeringens proposition 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa Prop. posttjänster 2015/16:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett


Utskottsberedning: 2015/16:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:51 (pdf, 268 kB)

Proposition 2015/16:36

Regeringens proposition 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom Prop. fastighetstaxeringen 2015/16:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2015/16:SkU14
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2015/16:36 (pdf, 210 kB)

Proposition 2015/16:29

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringens proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av Prop. upplysningar om finansiella konton 2015/16:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10 2015/16:SkU9 2015/16:SkU9,2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:29 (pdf, 4480 kB)

Proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter Prop. och regleringen av id-kortsverksamheten hos 2015/16:28 Skatteverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:28 (pdf, 732 kB)

Proposition 2015/16:22

Regeringens proposition 2015/16:22 Informationsutbytesavtal med Vanuatu Prop. 2015/16:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:22 (pdf, 234 kB)

Proposition 2015/16:21

Regeringens proposition 2015/16:21 Informationsutbytesavtal med Guatemala Prop. 2015/16:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:21 (pdf, 251 kB)

Proposition 2015/16:19

Vissa frågor på området för indirekta skatter Regeringens proposition 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Prop. 2015/16:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2015/16:SkU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:19 (pdf, 725 kB)

Proposition 2015/16:15

Regeringens proposition 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv Prop. 2015/16:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs uttryckliga regler


Utskottsberedning: 2015/16:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:15 (pdf, 188 kB)

Proposition 2015/16:14

Regeringens proposition 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya Prop. bestämmelser mot skatteflykt i fråga om 2015/16:14 kupongskatt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:14 (pdf, 758 kB)
Paginering