Dokument & lagar (250 träffar)

Statens offentliga utredningar 2015:107

sou 2015 107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt Fredrik Bystedt Alice Fredrikson Bilaga 8 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:107 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2016-01-01

Statens offentliga utredningar 2015:107 (pdf, 2209 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:98

Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Betänkande av Utredningen om högspecialiserad vård Stockholm 2015 SOU 2015:98 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-01-01

Statens offentliga utredningar 2015:98 (pdf, 1494 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:97

sou 2015 97 Välja yrke Slutbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:97 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-01-01

Statens offentliga utredningar 2015:97 (pdf, 3946 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:96 sou 2015:96

sou 2015 96 Låt fler forma framtiden Forskarantologi Bilaga till betänkande av 2014 års Demokratiutredning Delaktighet och jämlikt inflytande Stockholm 2015 SOU 2015:96 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2016-01-01

Statens offentliga utredningar 2015:96 sou 2015:96 (pdf, 8328 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:92

sou 2015 92 Utvecklad ledning av universitet och högskolor Betänkande av Ledningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:92 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2016-01-01

Statens offentliga utredningar 2015:92 (pdf, 2746 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:83

sou 2015 83 Översyn av lex Laval Betänkande av Utstationeringskommittén Stockholm 2015 SOU 2015:83 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och

2016-01-01

Statens offentliga utredningar 2015:83 (pdf, 2735 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:21

sou 2015 21 Mer trygghet och bättre försäkring Del 1 Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:21 (pdf, 3149 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:109 SOU 2015:109

sou 2015 109 Bättre samarbete mellan stat och kommun Vid planering för byggande Betänkande av Planprocessutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:109 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-21

Statens offentliga utredningar 2015:109 SOU 2015:109 (pdf, 3563 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:106

sou 2015 106 Sveriges ekonomi scenarier fram till år 2060 Jakob Almerud Thomas Eisensee Tomas Forsfält Erik Glans Bilaga 1 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:106 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2015-12-18

Statens offentliga utredningar 2015:106 (pdf, 1342 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:110

sou 2015 110 d2 En annan tågordning bortom järnvägsknuten Bilagedel med underlagsrapporter Slutbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:110 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:110 (pdf, 7947 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:110

sou 2015 110 En annan tågordning bortom järnvägsknuten Slutbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:110 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-16

Statens offentliga utredningar 2015:110 (pdf, 3561 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:108

Strandskyddet i praktiken Slutrapport från Strandskyddsdelegationen nationell arena för samverkan Betänkande av Strandskyddsdelegationen Stockholm 2015 SOU 2015:108 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-12-15

Statens offentliga utredningar 2015:108 (pdf, 4605 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:105

sou 2015 105 Plats för fler som bygger mer Betänkande av Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande Stockholm 2015 SOU 2015:105 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-15

Statens offentliga utredningar 2015:105 (pdf, 5416 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:102 Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102

Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn Slutbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:102 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2015-12-14

Statens offentliga utredningar 2015:102 Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102 (pdf, 1829 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:101

sou 2015 101 Demografins regionala utmaningar Sverker Lindblad Ulf Tynelius Torbjörn Danell Wolfgang Pichler Christer Anderstig Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:101 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2015-12-09

Statens offentliga utredningar 2015:101 (pdf, 5281 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:104 SOU 2015:104

sou 2015 104 Långtidsutredningen 2015 Huvudbetänkande Betänkande av Långtidsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:104 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2015-12-08

Statens offentliga utredningar 2015:104 SOU 2015:104 (pdf, 1758 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:103 SOU 2015:103

sou 2015 103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. Betänkande av Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:103 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2015-12-08

Statens offentliga utredningar 2015:103 SOU 2015:103 (pdf, 1443 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:99

DEL V Konsekvenser 14 Konsekvenser I kommittéförordningen 1998:1474 och förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning 2007:1244 finns bestämmelser om redovisning av konsekvenser av förslagen i ett betänkande. Enligt direktivet ska utredaren särskilt uppmärksamma de ekonomiska konsekvenserna för staten, kommuner,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:99 (pdf, 2413 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:99

Planering och beslut för hållbar utveckling Översiktsplanering 5 Översiktsplanering Enligt direktivet ska utredaren särskilt utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas i fråga om utpekande och angivande av områden lik- som hur dessa bestämmelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:99 (pdf, 3185 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:99

Planering och beslut för hållbar utveckling Miljöbalkens hushållningsbestämmelser Slutbetänkande av Riksintresseutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:99 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-04

Statens offentliga utredningar 2015:99 (pdf, 1179 kB)