Dokument & lagar (23 036 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1556 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03650/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1556 av Kalle Olsson S Validering för tandläkare Kalle Olsson har frågat folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström om han tänker ta initiativ till en översyn av nuvarande urvalskriterier

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Kalle Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1556 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1555 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06112/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad L Resurser för genomförandet av åldersbedömningar Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer se till att avsätta resurser till Rättsmedicinalverket för att snabbare kunna

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1555 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1551 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06170/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1551 av Margareta Cederfelt M Moderniserad rekrytering Margareta Cederfelt har frågat arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vilka åtgärder hon avser att vidta för att annonsering av lediga

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1551 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03622/S Dnr U2016/03651/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg M Jämställd skolidrott och fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg M Könsseparerad skolidrott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla elever,

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1548 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03622/S Dnr U2016/03651/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg M Jämställd skolidrott och fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg M Könsseparerad skolidrott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla elever,

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1548 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Betänkande 2015/16:MJU23

Miljö- och jordbruksutskottet har granskat regeringens skrivelse om en rapport från Riksrevisionen. I rapporten redogör revisionen för ekonomiska risker för staten när det gäller gruvavfall.

Gruvverksamhet har en betydande miljöpåverkan och enligt miljörätten är det förorenaren som ska betala för bland annat efterbehandling av gruvavfall. Om verksamhetsutövaren går i konkurs och inte kan fullfölja sina skyldigheter ska staten kunna ta över säkerheten. Riksrevisionen har nu granskat om det nuvarande systemet minimerar risken för att staten ska behöva betala för efterbehandling av nedlagda gruvverksamheter.

Revisionen har kommit fram till att det finns problem i systemet, bland annat är miljötillsynen i gruvverksamheterna inte tillräcklig och det finns också problem med hur de ekonomiska säkerheterna fastställs och bevakas.

Regeringen redogör i sin skrivelse för att den har börjat utreda om det finns insatser eller åtgärder som på ett bättre sätt kan se till att det finns tillräckliga ekonomiska säkerheter. Regeringen har också gett Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall, att utvärdera saneringsmetoder och att kartlägga kostnader.

Utskottet konstaterar att regeringen har påbörjat ett arbete för att analysera förutsättningar för nya modeller när det gäller ekonomiska säkerheter och gruvavfall.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till de motioner som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om en översyn av miljöbalken och av regelverket för gruvnäringen.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2016-08-24 Debatt: 2016-09-28 Beslut: 2016-09-28

Betänkande 2015/16:MJU23 (pdf, 2277 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06246/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1571 av Boriana Åberg M Långa väntetider för vapenlicenser Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att väntetiderna för handläggning av vapenlicenser kortas ned från dagens nivåer.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1570 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1570 av Lotta Johnsson Fornarve V Marockos kränkning av Västsaharas territorium Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser agera mot Marocko mot bakgrund av den spända situationen i buffertzonen mellan Marocko och Västsahara. Vidare

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1570 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1568 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1568 av Johanna Jönsson C Möjlighet till familjeåterförening Johanna Jönsson har frågat vad justitie- och migrationsministern och regeringen avser att göra för att ge splittrade familjer som har rätt till återförening praktisk möjlighet att återförenas

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Johanna Jönsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1568 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1567 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/05672/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1567 av Mats Persson L Försörjningsstödet och semesterresor utomlands Mats Persson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en förändring av lagstiftningen kring försörjningsstödet och semesterresor.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1567 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1566 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1566 av Birgitta Ohlsson L Den kamerunska statens övergrepp mot den egna befolkningen Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt Sverige arbetar för att motverka den kamerunska statens övergrepp mot civilbefolkningen i kampen mot terrorismen.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1566 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1565 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2016/03690/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1565 av Betty Malmberg M Korrespondensgymnasiet i Torsås Betty Malmberg har frågat ministern för högre utbildning och forskning om vilka åtgärder hon kommer att vidta för att verksamheten vid Korrespondensgymnasiet

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1565 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06198/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad L Renodling av polisens arbetsuppgifter Roger Haddad har frågat mig när regeringen, i enlighet med riksdagens tillkännagivanden, kommer att återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1561 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1561 av Birgitta Olsson L Fördelning av biståndsmedel till regimnära organisationer Birgitta Olsson har frågat mig på vilket sätt Sverige ska förhindra att svenska biståndsmedel tilldelas regimnära organisationer i Syrien, och hur detta kan kontrolleras.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1561 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1560 av Kerstin Lundgren C Homa Hoodfar iransk frihetsfånge Kerstin Lundgren har frågat mig om jag avser att engagera mig i den kanadensiska universitetsprofessorn Homa Hoodfars fall. Jag delar Kerstin Lundgrens oro över den iranska regimens

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1553 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/03020/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1553 av Margareta Cederfelt M Regelförenklingar för näringslivet Margareta Cederfelt har frågat mig om, och i så fall när, jag avser att genomföra regelförenklingar för näringslivet som de facto inte innebär en skattehöjning.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1553 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/03001/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1547 av Anders Åkesson C Energiskatt för mindre färjor och pendelfartyg Anders Åkesson har frågat mig hur jag kommer att verka för att även mindre fartyg under 400 brutto får samma ekonomiska skatteincitament att öka användningen

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1545 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01116/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1545 av Daniel Bäckström C Motorn till det nya Gripenplanet Daniel Bäckström har uttryckt oro över att ingen lösning har nåtts avseende produktstödet för den nya motorn till JAS 39E Gripen och därför ställt frågan till

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1545 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1563 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02001/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1563 av Niklas Karlsson S Bevarandet av minnet av varvsindustrin Niklas Karlsson har frågat mig om jag anser att Sveriges varvsindustri är ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras, och

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Niklas Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1563 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr 2016/ 05503/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfeldt M Fler företag i Sverige Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att öka lönsamheten i svenska företag i syfte att fler företagare

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 34 kB)