Dokument & lagar (23 036 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/050606/FÖF Näringsdepartementet Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas senast den 15 september 2016 Svar på fråga 2015/16:1552 av Jonas Jocobsson Gjörtler M Nord Stream 2 Jonas Jacobsson Gjörtler M har frågat miljöminister Karolina Skog MP på vilket sätt ministern avser att agera för att förebygga, hantera

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1546 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1546 av Karin Enström M Förhandlingarna kring Transatlantic Trade and Investment Partnership Karin Enström har frågat mig var förhandlingarna kring TTIP befinner sig och hur min plan ser ut för det fortsatta svenska arbetet med TTIP. Jag vill

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1546 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1544 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02065/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1544 av Jesper Skalberg Karlsson M Den invasiva amerikanska hummern Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den invasiva amerikanska hummern, efter att

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1544 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1540 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1540 av Hans Linde V Våld och övergrepp i Etiopien Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att förmå Etiopien att upphöra med våldet mot demonstranter. Regeringen är starkt oroad över den senaste tidens våldsamheter på flera

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1540 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1539 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05432/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1539 av Caroline Szyber KD Brister i digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet Caroline Szyber har frågat mig vad jag avser att göra för att åtgärda bristerna i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesserna.

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1539 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1536 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06037/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1536 av Saila Quicklund M Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att verka för att de samordningsvinster som kommer av Trygghetens hus i Östersund ska

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1536 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1578 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2015/16:1578 Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU av Kristina Yngwe C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den senaste tiden har partier av importerade äpplen från Polen och Italien stoppats i svenska livsmedelsbutiker på grund av i EU otillåtet höga halter av bekämpningsmedel. Det handlar bland annat om

Inlämnad: 2016-09-12 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1578 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 80 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av EU:s förslag till EU:s årsbudget för 2017 Samrådet avslutades den 9 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Vi anser att Sverige borde motsätta sig kompromissförslaget till budget. Det är bra

2016-09-09

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05437/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1543 av Jesper Skalberg Karlsson M Slutdatum för livsmedelsstrategin Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vad orsaken till förseningen samt när jag och regeringen avser att presentera livsmedelsstrategin. En av utgångspunkterna

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05434/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1541 av Magnus Oscarsson KD Stöd vid skördeskador Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för de svenska bönder som drabbas av omfattande skördeskador. Det tidigare skördeskadeskyddet

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1538 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05515/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1538 European Medicines Agency av Jenny Petersson M Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen avser vidta för att få EMA att etablera sig i Sverige. Det brittiska folket har

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1538 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05997/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1534 av Ellen Juntti M Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg Ellen Juntti har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att motverka den kraftiga ökningen av ungdomsbrotten i Göteborg. Regeringen

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1533 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02054/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1533 av Betty Malmberg M Kritik mot Kemikalieinspektionen Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att verksamheten vid Kemikalieinspektionen ska bli effektivare och att Kemikalieinspektionen

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1533 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1531 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1531 av Sofia Damm KD Situationen för flyktingar vid den jordanska gränsen Sofia Damm har frågat statsministern om han tagit upp situationen i the berm med Jordaniens premiärminister Hani Mulki och kung Abdullah II, och vad överläggningen rörande

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1531 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:1579 Återinförande av elevstyrda skolor av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Mellan 1997 och 2007 genomförde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en försöksverksamhet som gav landets gymnasier rätt att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet. Själva tanken att eleverna vet

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L)

Fråga 2015/16:1577 En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Våren 2015 beslutade riksdagen om tillkännagivanden till regeringen som rör cykelpolitiken. Ett av uppdragen till regeringen innebar att regeringen ska återkomma till riksdagen med en nationell

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L) (pdf, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM131 KOM(2016) 467

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM131 Asylprocedurförordningen Justitiedepartementet 2016-09-09 Dokumentbeteckning KOM2016 467 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd och upphävande av direktiv 2013/32/EU Sammanfattning

2016-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM131 KOM(2016) 467 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM131 KOM(2016) 467 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM130 KOM(2016) 466

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM130 Skyddsgrundsförordningen Justitiedepartementet 2016-09-09 Dokumentbeteckning KOM2016 466 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en

2016-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM130 KOM(2016) 466 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM130 KOM(2016) 466 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM129 KOM (2016) 465

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM129 Reviderat mottagandedirektiv Justitiedepartementet 2016-09-09 Dokumentbeteckning KOM 2016 465 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd omarbetning Sammanfattning Kommissionen antog

2016-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM129 KOM (2016) 465 (doc, 76 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM129 KOM (2016) 465 (pdf, 94 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:130

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Ann-Britt Åsebol M utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 13 september 2016 sedan Ulf Berg

2016-09-08

Riksdagens protokoll 2015/16:130 (pdf, 652 kB)