Dokument & lagar (23 036 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1521 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05876/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16: 1521 av Johan Forssell M EU-gemensamma åtgärder Johan Forssell har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen på EU-nivå driver frågan om EU-gemensamma åtgärder för att förhindra att människor fortsätter

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1521 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1520 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05875/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1520 av Johan Forssell M Kvaliteten i asylprövningen Johan Forssell har frågat mig vad jag gör för att säkerställa att kvaliteten i Migrationsverkets asylprövningar bibehålls samtidigt med det intresse

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1520 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1519 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05853/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1519 av Andreas Norlén M Alkoholsmuggling Andreas Norlén har frågat justitie- och migrationsministern vad han har gjort och har för avsikt att göra för att bekämpa den storskaliga alkoholsmuggling som bedrivs av oseriösa

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1519 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1518 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05850 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1518 av Markus Wiechel SD Tullverkets befogenheter Markus Wiechel har frågat mig hur jag och regeringen ser på att ge Tullverket befogenheter att stoppa, beslagta och hålla kvar misstänka gärningsmän och stöldgods för att sedan

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1518 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1517 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05834/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1517 av Annika Qarlsson C Invandrares rätt att ta erbjudna jobb Annika Qarlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att svensk lag inte ska vara mer begränsande än EU kräver. Frågan om kompetensförsörjning

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1517 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1514 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/05290/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1514 av Betty Malmberg M Kravet på yrkeskompetensbevis Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hantera den uppkomna situationen avseende yrkesförarkompetensbevis. Bestämmelserna om yrkesförarkompetens

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1514 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1512 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05833/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1512 av Elisabeth Svantesson M Linkedin som godtagbar rekryteringskanal Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att det svenska regelverket ska vara sådant, och tillämpas

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1512 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1511 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/05832/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1511 av Johan Forssell M Vikten av materiellt riktiga brottmålsdomar Johan Forssell har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som förekommer om rättsläget när det

Svarsdatum: 2016-09-02 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1511 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1564 Renodling av polisens arbetsuppgifter av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Polisens organisation är pressad. Dagligen kommer uppgifter i medierna med berättelser från enskilda poliser och polischefer om hur deras arbetssituation utvecklats. Arbetsmiljön inom svensk polis är minst sagt problematisk,

Inlämnad: 2016-09-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1563 av Niklas Karlsson (S)

Fråga 2015/16:1563 Bevarande av minnet av varvsindustrin av Niklas Karlsson S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under 1970-talet drabbades den svenska varvsindustrin av en internationell nedgång i oljekrisens spår. Den minskade efterfrågan på oljetankrar innebar slutet för de svenska varven, åtminstone

Inlämnad: 2016-09-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1563 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 80 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:129

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Nina Lundström L utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 augusti 2016 sedan Erik Ullenhag

2016-09-01

Riksdagens protokoll 2015/16:129 (pdf, 776 kB)

Interpellation 2015/16:789 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:789 Bostadsbyggnadsstatistik av Fredrik Schulte M till Statsrådet Peter Eriksson MP Enligt SCB:s statistik över påbörjade nybyggda bostadslägenheter har bostadsbyggandet kraftigt ökat under 2016. Statistiken tar dock inte hänsyn till att många kommuner nu tvingats initiera byggandet av så kallade modulbostäder

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2015/16:789 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbyggnadsstatistik

Interpellation 2015/16:788 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:788 Andrahandsuthyrning av Fredrik Schulte M till Statsrådet Peter Eriksson MP Sverige har länge haft problem med bostadsbrist samtidigt som eftertraktade lägenheter står tomma. Orsaken är den strikta regleringen av andrahandsuthyrning. Under alliansregeringens tid vid makten genomfördes en rad

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2015/16:788 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2015/16:787 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:787 Temporära bygglov för modulbostäder av Fredrik Schulte M till Statsrådet Peter Eriksson MP Mot bakgrund av den bostadsbrist som i dag råder i Sverige tvingas en mycket stor andel av landets kommuner bygga modulbostäder för att ens ha en teoretisk chans att klara av att lösa bostäder till nyanlända

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2015/16:787 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Temporära bygglov för modulbostäder

Interpellation 2015/16:786 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:786 Kilometerskatt av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har sagt sig vilja införa en kilometerskatt för tung lastbilstrafik och utreder nu frågan. Initialt rörde det sig om en skatt på omkring 14 kronor per mil för tunga transporter, men nu kommer uppgifter om

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:786 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kilometerskatt

Interpellation 2015/16:785 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:785 Uteblivna skattesänkningar för pensionärer av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Ända sedan Alliansen införde jobbskatteavdraget har Socialdemokraterna talat om att skattegapet måste slutasoch i två valrörelser i rad utställde Socialdemokraterna detta som ett vallöfte.

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:785 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uteblivna skattesänkningar för pensionärer

Interpellation 2015/16:784 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:784 Jobbskatteavdragets effekter av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Såväl statsministern som finansministern har upprepade gånger hävdat, i strid med all ekonomisk forskning, att jobbskatteavdraget varit verkningslöstEnligt Finanspolitiska rådet har jobbskatteavdraget

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:784 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobbskatteavdragets effekter

Interpellation 2015/16:783 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:783 Uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Inför valet 2014 lovade Magdalena Andersson att inte höja skatten för vanligt folk som arbetar. Kort därefter presenterade hon en budget med förslag på skattehöjningar som berörde

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:783 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt

Interpellation 2015/16:782 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:782 Lån till bidragshöjningar av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Under åtta år av alliansstyre lånades i kronor räknat 99 miljarder för att stimulera svensk ekonomi under den värsta globala ekonomiska kris som världen upplevt sedan depressionen. I dag, trots att Sverige

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:782 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lån till bidragshöjningar

Interpellation 2015/16:778 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:778 Ränteavdragen av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens syn på ränteavdragen har under det senaste året varit allt annat än tydlig. I valrörelsen lovade Magdalena Andersson S att inte röra dem. I början av 2016 deklarerade dock dåvarande bostadsministern Mehmet

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:778 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ränteavdragen