Dokument & lagar (628 träffar)

EU-nämndens dokument 2015/16:46

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:46 DATUM 2016-06-03 TID 09.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-06-03

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande SADC Southern African Development Community Samrådet avslutades den 1 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-06-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande om A-punkt rörande ICAO har avslutats Samrådet avslutades den 30 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-05-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Syrien och Nordkorea Samrådet avslutades den 27 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-05-27

Kallelse och föredragningslista 2015/16:45 EU-nämndens sammanträde 2016-05-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-05-27 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Information från UD Information från Utrikesdepartementets rättssekretariat om sanktioner ca. kl. 09.00 Utbildning, ungdom, kultur och idrott utbildning Utbildningsminister

2016-05-27

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:45

1  Information från UD Information från Utrikesdepartementets rättssekretariat om sanktioner Inga uppteckningar gjordes. 2  Utbildning, ungdom, kultur och idrott utbildning Utbildningsminister Gustav Fridolin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom och kultur den 24 februari 2016 Information

2016-05-27

EU-nämndens dokument 2015/16:45

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:45 DATUM 2016-05-27 TID 08.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-05-27

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande A-punktsannotering rörande tillsättning av styrelseledamöter i EMA European Medicines Agency Samrådet avslutades den 26 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: SD anmälde följande avvikande mening: Sverigedemokraterna

2016-05-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Nordkorea respektive Syrien Samrådet avslutades den 25 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-05-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 21 Samrådet avslutades den 25 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på följande A-punkter: Coreper I 17-18 Coreper II 4-8 Rörande

2016-05-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande genomförandebeslut om sanktionsregimen Libyen Samrådet avslutades den 23 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2016-05-23

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Eunavfor MED Operation Sophia Samrådet avslutades den 20 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill enligt våra tidigare ställningstaganden inte stödja Operation Sophia eftersom de innebär ett man går in med militära medel även mot flyktingar.

2016-05-20

Kallelse och föredragningslista 2015/16:44 EU-nämndens sammanträde 2016-05-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-05-20 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statssekreterare Hans Dahlgren Återrapport från möte i rådet den 15 mars Återrapport från informellt ministermöte den 12 april Information och

2016-05-20

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:44

1  Allmänna frågor Statssekreterare Hans Dahlgren Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 mars 2016 Återrapport från informellt ministermöte den 12 april 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 24 maj 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon,

2016-05-20

EU-nämndens dokument 2015/16:44

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:44 DATUM 2016-05-20 TID 08.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-05-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för vecka 20 Samrådet avslutades den 19 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: SD lämnar avvikande menig enligt följande: Crp I 2: Djupt olämplig kandidat som förslag till svensk representant.

2016-05-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om restriktiva åtgärder Nordkorea Samrådet avslutades den 18 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har

2016-05-18

Kallelse och föredragningslista 2015/16:43 EU-nämndens sammanträde 2016-05-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-05-13 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 11 april Information och samråd inför möte i rådet den 17 maj ca. kl. 09.00

2016-05-13

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:43

1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 11 april 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 maj 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkommen hit, landsbygdsministern med medarbetare Vi börjar

2016-05-13

EU-nämndens dokument 2015/16:43

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-05-13 TID 08.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-05-13