Dokument & lagar (628 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:39

1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 14 mars 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 18 april 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar utrikesministern med medarbetare. Först undrar jag

2016-04-15

EU-nämndens dokument 2015/16:39

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-04-15 TID 09.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-04-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande om dels EU:s militära utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken, dels EU:s sanktionsregim mot Iran Samrådet avslutades den 14 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt Sverigedemokraterna anmäler avvikande

2016-04-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rörande EU:s position inför associeringsråd med Tunisien Samrådet avslutades den 13 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

2016-04-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Demokratiska Republiken Korea Samrådet avslutades den 12 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-04-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande listan för troliga A-punkter vecka 14 Samrådet avslutades den 8 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: Punkt 6 Fiskeavtal Mauritius Vänsterpartiet anmäler avvikande mening. Mandat borde inte ges för

2016-04-08

Kallelse och föredragningslista 2015/16:38 EU-nämndens sammanträde 2016-04-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-04-08 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 14 mars Information och samråd inför möte i rådet den 11 april Regeringens

2016-04-08

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:38

1  Jordbruk och fiske Statssekreterare Elisabeth Backteman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 14 mars 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 11 april 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar statssekreterare Backteman med medarbetare

2016-04-08

EU-nämndens dokument 2015/16:38

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-04-08 TID 09.0009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-04-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 7 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-04-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Centralafrikanska republiken Samrådet avslutades den 6 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-04-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Libyen samt restriktiva åtgärder Demokratiska folkrepubliken Korea Samrådet avslutades den 30 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-03-30

Kallelse och föredragningslista 2015/16:37 EU-nämndens sammanträde 2016-03-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:37 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-24 kl. 11:00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman deltar per telefon Information och samråd inför möte den 24 mars 2015 ev.Övriga frågor

2016-03-24

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:37

1  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman Information inför informellt ministermöte för rättsliga och inrikes frågor den 24 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Jag ber statsrådet Anders Ygeman inleda. Anf. 2  Statsrådet ANDERS YGEMAN SGod förmiddag Vi åker om några timmar till Bryssel för det möte

2016-03-24

EU-nämndens dokument 2015/16:37

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-03-24 telefonsammanträde TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2016-03-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande listan för troliga A-punkter vecka 12 Samrådet avslutades den 23 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande meningar har anmälts av Sverigedemokraterna: SD lämnar avvikande mening på 1 och 2 på Coreper I samt 6, 10, 11, 12, 13, 14 och 17 på Coreper II.Följande

2016-03-23

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om godkännande av brev inom ramen för EU:s restriktiva åtgärder mot Iran Samrådet avslutades den 23 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-03-23

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annoteringar rörande restriktiva åtgärder Bosnien och Hercegovina respektive EUTM Mali Samrådet avslutades den 22 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande: Sverigedemokraterna har inkommit med följande avvikande

2016-03-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande listan för troliga A-punkter vecka 11 Samrådet avslutades den 18 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: Punkt 6 Fiskeavtal Mauritius Vänsterpartiet anmäler avvikande mening. Mandat borde inte ges för

2016-03-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om tre annoteringar rörande restriktiva åtgärder terrorism, Ukraina respektive Syrien Samrådet avslutades den 18 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-03-18