Dokument & lagar (35 502 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:660 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

PAGE 1 N2017/00322/SB och 2017/00331/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:660, 2016/17:661 av Sten Bergheden M Extra avgift för vissa SJ-biljetter Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta något initiativ eller vidta någon åtgärd med anledning av SJ:s

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:660 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:651 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin S Polisens förutsättningar i Dalarna samt fråga 2016/17:668 av Lars Hjälmered M Fler poliser i Göteborg Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att den nybildade Polismyndigheten i större utsträckning än i dag ska finnas till för våra medborgare och bidra

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:651 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:641 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:638 Kommerskollegiums uppdrag att analysera CETA-avtalet, 2016/17:639 Beredning av och beslut om CETA-avtalet, 2016/17:641 Beredning av och beslut om CETA-avtalet II av Håkan Svenneling V och 2016/17:665 Handelsavtalet mellan EU och

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:641 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:639 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:638 Kommerskollegiums uppdrag att analysera CETA-avtalet, 2016/17:639 Beredning av och beslut om CETA-avtalet, 2016/17:641 Beredning av och beslut om CETA-avtalet II av Håkan Svenneling V och 2016/17:665 Handelsavtalet mellan EU och

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:639 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:638 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:638 Kommerskollegiums uppdrag att analysera CETA-avtalet, 2016/17:639 Beredning av och beslut om CETA-avtalet, 2016/17:641 Beredning av och beslut om CETA-avtalet II av Håkan Svenneling V och 2016/17:665 Handelsavtalet mellan EU och

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:638 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:630 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

PAGE 2 Dnr N2017/00168/D DnrN2017/00220/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:622 av Cecilia Widegren M Problem med postleveranser för Skaraborgs företag och svar på fråga 2016/17:630 av Cecilia Widegren M Postleveranser på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:630 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:622 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

PAGE 2 Dnr N2017/00168/D DnrN2017/00220/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:622 av Cecilia Widegren M Problem med postleveranser för Skaraborgs företag och svar på fråga 2016/17:630 av Cecilia Widegren M Postleveranser på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:622 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:616 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017 00220 POL Ju2017/00328/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:613 av Boriana Åberg M Fyrverkerier och 2016/17:616 av Sten Bergheden M Fyrverkerirelaterade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en bättre efterlevnad

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:616 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:613 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017 00220 POL Ju2017/00328/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:613 av Boriana Åberg M Fyrverkerier och 2016/17:616 av Sten Bergheden M Fyrverkerirelaterade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en bättre efterlevnad

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:613 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:594 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/09277/POL Dnr Ju2016/09339/POL Dnr Ju2016/09358/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Länsstyrelserna och företagsklimatet samt

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:594 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:593 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/09277/POL Dnr Ju2016/09339/POL Dnr Ju2016/09358/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Länsstyrelserna och företagsklimatet samt

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:593 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:592 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 2 Dnr S2016/07927/FST Dnr S2016/07980/FST Dnr S2016/07981/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:574, 2016/17:591 och 2016/17:592 av Jenny Petersson M om placering av barn och unga på stödboenden, kommunernas placering av barn och unga på stödboende

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:592 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:591 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 2 Dnr S2016/07927/FST Dnr S2016/07980/FST Dnr S2016/07981/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:574, 2016/17:591 och 2016/17:592 av Jenny Petersson M om placering av barn och unga på stödboenden, kommunernas placering av barn och unga på stödboende

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:591 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:583 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/09277/POL Dnr Ju2016/09339/POL Dnr Ju2016/09358/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Länsstyrelserna och företagsklimatet samt

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:583 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:574 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 2 Dnr S2016/07927/FST Dnr S2016/07980/FST Dnr S2016/07981/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:574, 2016/17:591 och 2016/17:592 av Jenny Petersson M om placering av barn och unga på stödboenden, kommunernas placering av barn och unga på stödboende

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:574 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:551 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/07824/FS Dnr S2016/07825/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:550 av Jenny Petersson M Smittskyddet, Svar på fråga 2016/17:551 av Jenny Petersson M Bortprioritering av stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar Jenny

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:551 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:550 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/07824/FS Dnr S2016/07825/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:550 av Jenny Petersson M Smittskyddet, Svar på fråga 2016/17:551 av Jenny Petersson M Bortprioritering av stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar Jenny

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:550 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:517 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02397/A A2016/02407/A A2016/02408/A A2016/02409/A A2016/02410/A A2016/02411/A A2016/02412/A A2016/02413/A A2016/02416/A A2016/02424/A A2016/02425/A A2016/02426/A A2016/02427/A A2016/02431/A A2016/02432/A A2016/02433/A A2016/02434/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:517 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:516 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02397/A A2016/02407/A A2016/02408/A A2016/02409/A A2016/02410/A A2016/02411/A A2016/02412/A A2016/02413/A A2016/02416/A A2016/02424/A A2016/02425/A A2016/02426/A A2016/02427/A A2016/02431/A A2016/02432/A A2016/02433/A A2016/02434/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:516 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:515 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02397/A A2016/02407/A A2016/02408/A A2016/02409/A A2016/02410/A A2016/02411/A A2016/02412/A A2016/02413/A A2016/02416/A A2016/02424/A A2016/02425/A A2016/02426/A A2016/02427/A A2016/02431/A A2016/02432/A A2016/02433/A A2016/02434/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:515 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)