Dokument & lagar (24 008 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1618 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

M2018/ 02208/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1618 av Jens Holm V Nya myndighetsinstruktioner som en följd av klimatlagen Jens Holm frågat mig om alla statens myndigheter innan slutet av år 2018

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1618 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1639 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:1639 Rätten till assistans av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Lena Hallengren S Assistansreformen LSS infördes av regeringen Bildt 1994 och är en viktig frihetsreform med syfte att hjälpa människor med funktionshinder och svåra sjukdomar till ett bättre, värdigare och tryggare liv. Vi vill säkerställa

Inlämnad: 2018-09-04 Svarsdatum: 2018-09-12 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1639 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1624 av Anders Österberg S Den aktuella situationen i Bangladesh Anders Österberg har frågat mig hur jag agerar med anledning av utvecklingen i Bangladesh. Kränkningar av de medborgerliga och politiska rättigheterna ökar i Bangladesh sedan några

Svarsdatum: 2018-09-03 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1638 av Anders Österberg (S)

Fråga 2017/18:1638 Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan av Anders Österberg S till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige och Afghanistan har djupa och långa relationer med varandra. Sverige är ett mycket uppskattat land i Afghanistan, något som Sverige ska vara stolt över. Vårt bistånd och våra biståndsorganisationer

Inlämnad: 2018-09-03 Svarsdatum: 2018-09-12 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1638 av Anders Österberg (S) (pdf, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM162 COM(2018) 556 final

Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019 konvertering

2018-09-03

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM162 COM(2018) 556 final (doc, 76 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM162 COM(2018) 556 final (pdf, 89 kB)

Talarlista 2017/18:20180830

Torsdagen den 30 augusti 2018 Kl. 12.00 Aktuell debatt Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten Socialdemokraterna företräds av justitie- och inrikesminister

2018-08-30

Talarlista 2017/18:20180830 (docx, 37 kB) Talarlista 2017/18:20180830 (pdf, 108 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:142

1  Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna Anf. 1  MIKAEL OSCARSSON KDAktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna Fru talman Kristdemokraterna har begärt denna debatt, för vi tycker att det här är mycket angeläget att diskutera. Det har nu gått ett tag sedan dessa bränder, de största vi haft i modern tid,

2018-08-30

Riksdagens protokoll 2017/18:142 (pdf, 463 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 04509/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1626 av Thomas Finnborg M Lotsplikt i Öresund Thomas Finnborg har frågat utrikesministern hur ministern ämnar agera i Nordiska ministerrådet för att skynda på frågan om lots med tanke på sommarens incidenter. Arbetet inom

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1622 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1622 av Sten Bergheden M Kostnader för fordon, drivmedel och redskap under bränderna Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern Sven-Erik Bucht om han på något sätt avser att ersätta de lantbrukare och frivilliga som utöver sin arbetstid dessutom haft omkostnader för sina fordon och drivmedel.

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1622 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1617 av Birgitta Ohlsson L Stöd till demokratin i Gambia Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser stötta den unga demokratin i Gambia såväl genom EU som nationellt. Sverige välkomnar de demokratiska framsteg som gjorts efter Adama Barrows

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1616 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad L Dömda som begår brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff Roger Haddad har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att förändra och därmed förkorta tiden från domstolsbeslut till dess att en person som dömts för brott börjar avtjäna sitt straff. Om en misstänkt

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1616 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1615 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1615 av Markus Wiechel SD Straffskärpningar och ändrade rutiner för häktning Markus Wiechel har frågat mig om det är rimligt att personer som begår flertalet brott och uppenbarligen har en kriminell livsstil kan försättas på fri fot efter en fällande dom, eller om jag avser att verka för en förändring

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1615 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1606 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/04119 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1606 av Maria Malmer Stenergard M Frakt av foder via sjöfart Maria Malmer Stenergard har frågat landsbygdsministern vilka åtgärder han och regeringen har vidtagit för att åtgärda de problem som förhindrar import

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1606 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Föredragningslista 2017/18:142

Föredragningslista 2017/18:142 Torsdagen den 30 augusti 2018 Kl. 12.00 Aktuell debatt 1 Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 9 augusti Meddelande om namnändring 3 Margareta Larsson har bytt namn till Margareta Gunsdotter

2018-08-30

Föredragningslista 2017/18:142 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2017/18:142 (pdf, 120 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1637 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:1637 Den politiska utvecklingen i Uganda av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Den 13 augusti i år greps den populäre musikern och oppositionspolitikern Robert Kyagulanyi även kallad Bobi Winetillsammans med 35 andra i norra Uganda efter anklagelser om att ha de ska ha kastat sten

Inlämnad: 2018-08-29 Svarsdatum: 2018-09-13 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1637 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1636 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:1636 Straff för IS-terrorister i Sverige av Markus Wiechel SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen har det framkommit att en man från Göteborgstrakten som greps i Grekland har släppts på fri fot. Detta efter att mannen dömdes till maxstraffet i Grekland, 15 års fängelse, för bland

Inlämnad: 2018-08-29 Svarsdatum: 2018-09-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1636 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1635 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:1635 EU:s vapenpass av Boriana Åberg M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Eftersom Sverige inte accepterar EU:s vapenpass måste EU-medborgare som vill komma till Sverige för att jaga eller tävla i sportskytte ansöka om tillstånd för att föra in sina jakt- eller sportvapen. Tillståndet

Inlämnad: 2018-08-29 Svarsdatum: 2018-09-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1635 av Boriana Åberg (M) (pdf, 84 kB)

Skrivelse 2017/18:289

Regeringens skrivelse 2017/18:289 Riksrevisionens rapport om återkrav av Skr. bostadsbidrag 2017/18:289 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 augusti 2018 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2018/19:SfU9 Sista motionsdag: 2018-10-10

Skrivelse 2017/18:289 (pdf, 2113 kB)

Proposition 2017/18:288

Regeringens proposition 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska Prop. barnäktenskap 2017/18:288 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 augusti 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen skärpta


Utskottsberedning: 2018/19:CU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2018-10-10

Proposition 2017/18:288 (pdf, 647 kB)

Proposition 2017/18:287

Regeringens proposition 2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och Prop. sametingsvalet 2017/18:287 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 augusti 2018 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2018/19:KU9
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2018-10-10

Proposition 2017/18:287 (pdf, 817 kB)