Dokument & lagar (470 träffar)

Kommittéberättelse S 2017:F uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM

Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer S 2017:F Beteckning S 2017:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-22 Direktiv för uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 oktober 2018. Sammansättning

2017-12-22

Kommittéberättelse Fi 2017:11 kommittén, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén Fi 2017:11 Beteckning Fi 2017:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-09-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:134 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juli 2019. Sammansättning

2017-12-21

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken S 2017:09 Beteckning S 2017:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:135 kommittébeteckning: UD 2015:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism UD 2015:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 september 2015 kommittédirektiv

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:134

Ett förändrat reseavdragssystem Innehåll Sammanfattning Bakgrund Gällande rätt Beloppsgräns Begränsningar vid avdrag för resor med egen bil Tidigare utredningar Avståndsbaserade reseavdrag i Danmark och Norge Uppdraget Ett avdrag som är enklare att administrera och kontrollera Ett avståndsbaserat reseavdrag

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:133

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att beskriva tillämpningen av principen om universell utformning Uppdraget att föreslå effekt- och resultatmål samt uppföljning av målen inom funktionshinderspolitiken Uppdraget att se över de statliga myndigheternas ansvar

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:132 kommittébeteckning: N 2017:02

Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen N 2017:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 januari 2017 kommittédirektiv om bland annat en utvecklad översiktsplanering och möjlighet att reglera upplåtelseformer

2017-12-21

Kommittédirektiv 2017:131 kommittébeteckning: Ju 2016:23

Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen Ju 2016:23 Innehåll Ändring och utvidgning av uppdraget Utredningen ska utöver vad som framgår av redan beslutade direktiv Ökad säkerhet vid förhör i Polismyndighetens lokaler Polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning Redovisning av uppdragen Beslut vid regeringssammanträde

2017-12-21

Kommittéberättelse Fö 2017:B

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:B Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska sliútredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse Fö 2017:A

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-06-14 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska slutredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28

Styrning för en mer jämlik vård S 2017:08 Beteckning S 2017:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-10-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28 Lokal Karlavägen 100 A.

2017-12-18

Kommittéberättelse UD 2017:01 kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai UD 2017:01 Beteckning UD 2017:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2019-08-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 Lokal Kommittén beräknas avsluta

2017-12-18

Kommittédirektiv 2017:130

Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2017 Sammanfattning En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Till kommittén

2017-12-18

Kommittédirektiv 2017:129 kommittébeteckning: M 2017:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster M 2017:02 Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Precisering av tilläggsuppdraget Anpassningsåtgärder enligt nuvarande regler Utredaren ska därför Finansiering av anpassningsåtgärder Utredaren ska därför

2017-12-18

Kommittédirektiv 2017:128

Ordning och reda i vården Innehåll Sammanfattning Hälso- och sjukvården i Sverige Ansvaret för hälso- och sjukvården Kommuner och landsting kan lämna över vården till privata utförare Privata aktörer i hälso- och sjukvården Kontroll av privata utförare huvudmännens uppföljningsansvar Kontroll av privata utförare

2017-12-18

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Ungdomsreduktionsutredningen Ju 2017:15 Beteckning Ju 2017:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:14 utredningen, se dir. 2017:124

Kamerabevakningsutredningen Ju 2017:14 Beteckning Ju 2017:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 februari 2019.

2017-12-13

Kommittéberättelse U 2017:11 utredningen, se dir. 2017:127

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten U 2017:11 Beteckning U 2017:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-03-27 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:10 utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen Fi 2017:10 Beteckning Fi 2017:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-07-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2017-12-13

Kommittéberättelse N 2017:08 utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107

Utredningen om samordning för bostadsbyggande N 2017:08 Beteckning N 2017:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-12-13