Dokument & lagar (20 träffar)

Proposition 1995/96:153

Regeringens proposition 1995/96:153 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1995/96:UU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:140

Regeringens proposition 1995/96:140 Sveriges ratifikation av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om tillämpningen av konventionens del XI Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Mats Hellström


Utskottsberedning: -------------1995/96:UU17
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:139

Regeringens proposition 1995/96:139 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Vitryssland Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:UU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:137

Regeringens proposition 1995/96:137 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kirgizistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:UU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:136

Regeringens proposition 1995/96:136 Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kazakstan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1995/96:UU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:132

Regeringens proposition 1995/96:132 Konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 februari 1996 Ingvar Carlsson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1995/96:UU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:185

Regeringens proposition 1995/96:185 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Israel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1995/96:UU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:195

Regeringens proposition 1995/96:195 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Marocko Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 maj 1996 Göran Persson Björn von Sydow Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1996/97:UU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:42

Regeringens proposition 1995/96:42 Godkännande av FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: -1995/96:UU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:35

Regeringens proposition 1995/96:35 En ny lag om vissa internationella sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 1995 Lena Hjelm-Wallén Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en ny lag om vissa


Utskottsberedning: ---1995/96:UU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:34

Regeringens proposition 1995/96:34 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tunisien Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1995/96:UU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:33

Regeringens proposition 1995/96:33 Ändring av samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Helsingforsavtalet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:UU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:31

Regeringens proposition 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 1995 Ingvar Carlsson Jan Nygren Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -----1995/96:UU3
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:29 Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller propositionstexten.

Regeringens proposition 1995/96:29 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Litauen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1995/96:UU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:28 Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller propositionstexten.

Regeringens proposition 1995/96:28 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Lettland Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1995/96:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:27 Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller propositionstexten.

Regeringens proposition 1995/96:27 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Estland Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Mats Hellström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1995/96:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:113

Regeringens proposition 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 1995 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen medger att


Utskottsberedning: -1995/96:UU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:36

Regeringens proposition 1995/96:36 Godkännande av avtal om ändring av den fjärde Lomékonventionen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 februari 1996 Ingvar Carlsson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: --1995/96:UU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:210

Regeringens proposition 1995/96:210 Förbud mot användning av synförstörande laservapen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll


Utskottsberedning: -1996/97:UU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:126

Regeringens proposition 1995/96:126 Förnyad förklaring enligt artikel 46 i Europakonventionen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 1996 Ingvar Carlsson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: -1995/96:UU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation