Dokument & lagar (11 träffar)

Proposition 1996/97:1

Regeringens proposition 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m. Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom-ster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:AU2 1996/97:AU5 1996/97:AU7 1996/97:BoU1 1996/97:FiU1 1996/97:FiU11 1996/97:FiU2 1996/97:FiU3 1996/97:FiU4 1996/97:FiU5 1996/97:FöU1 1996/97:JoU1 1996/97:JoU2 1996/97:JuU1 1996/97:KrU1 1996/97:KrU3 1996/97:KU1 1996/97:NU1 1996/97:NU2 1996/97:SfU1 1996/97:SfU2 1996/97:SkU1 1996/97:SoU1 1996/97:TU1 1996/97:UbU1 1996/97:UbU2 1996/97:UU1 1996/97:UU2
Riksdagsbeslut (1142 förslag): , , 574 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:178

Regeringens proposition 1996/97:178 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Moldova Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 augusti 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner anpassningsprotokollet


Utskottsberedning: -1997/98:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:177

Regeringens proposition 1996/97:177 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 augusti 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner anpassningsprotokollet


Utskottsberedning: -1997/98:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:79

Regeringens proposition 1996/97:79 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Uzbekistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1996/97:UU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:54

Regeringens proposition 1996/97:54 Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 1996 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: --1996/97:UU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:145

Regeringens proposition 1996/97:145 Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar av den 3 maj 1996 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1996/97:UU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:144

Regeringens proposition 1996/97:144 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Slovenien Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1996/97:UU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:143

Regeringens proposition 1996/97:143 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ukraina Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 1997 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner anpassningsprotokollet


Utskottsberedning: -1996/97:UU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:78

Regeringens proposition 1996/97:78 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1996/97:UU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:77

Regeringens proposition 1996/97:77 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Azerbajdzjan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1996/97:UU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:76

Regeringens proposition 1996/97:76 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Armenien Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1996/97:UU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation