Dokument & lagar (527 träffar)

Proposition 2015/16:7

Regeringens proposition 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien Prop. och Nordirland 2015/16:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:7 (pdf, 621 kB)

Proposition 2015/16:191

Regeringens proposition 2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från Prop. trängselskatt för Backaområdet i Göteborg 2015/16:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:191 (pdf, 1592 kB)

Motion 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. C Bättre klimat Sammanfattning Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som förenar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi har en vision om att till 2050 ska vårt samhälle inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och globalt behöver


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:MJU1 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:SkU16 2015/16:SkU18 2015/16:TU14,2015/16:TU9 2015/16:TU9 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 127 kB)

Motion 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande infrastruktur och


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:KU17 2015/16:MJU20 2015/16:MJU6 2015/16:MJU9 2015/16:NU13 2015/16:NU14 2015/16:NU17 2015/16:SkU18 2015/16:SoU8 2015/16:TU19 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:KU17 2016/17:KU30 2016/17:SoU10 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 123 kB)

Motion 2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. C Fler jobb i växande företag Sammanfattning Sverige kan bli ett mer dynamiskt, miljövänligt och sammanhållet land. Stora, statliga och stelbenta strukturer kan ersättas av en ekonomi där nya företag och jobb växer fram underifrån. Förutsättningarna för denna


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:NU9 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Förstärkta rättigheter för transpersoner 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Inför ett tredje juridiskt kön 5Offentlig ursäkt till dem som har tvångssteriliserats 6Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering 7Ökade möjligheter


Utskottsberedning: 2015/16:KU15 2015/16:SkU20 2015/16:SoU7 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 121 kB)

Proposition 2015/16:127

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Regeringens proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Prop. 2015/16:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:127 (pdf, 1016 kB)

Proposition 2015/16:29

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringens proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av Prop. upplysningar om finansiella konton 2015/16:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10 2015/16:SkU9 2015/16:SkU9,2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:29 (pdf, 4480 kB)

Proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter Prop. och regleringen av id-kortsverksamheten hos 2015/16:28 Skatteverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:28 (pdf, 732 kB)

Proposition 2015/16:22

Regeringens proposition 2015/16:22 Informationsutbytesavtal med Vanuatu Prop. 2015/16:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:22 (pdf, 234 kB)

Proposition 2015/16:21

Regeringens proposition 2015/16:21 Informationsutbytesavtal med Guatemala Prop. 2015/16:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:21 (pdf, 251 kB)

Proposition 2015/16:19

Vissa frågor på området för indirekta skatter Regeringens proposition 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Prop. 2015/16:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2015/16:SkU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:19 (pdf, 725 kB)

Proposition 2015/16:15

Regeringens proposition 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv Prop. 2015/16:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs uttryckliga regler


Utskottsberedning: 2015/16:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:15 (pdf, 188 kB)

Proposition 2015/16:14

Regeringens proposition 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya Prop. bestämmelser mot skatteflykt i fråga om 2015/16:14 kupongskatt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:14 (pdf, 758 kB)

Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. FP På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att principen om ett pris på koldioxid är central för en effektiv klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:SkU16 2015/16:SkU18 2015/16:TU9 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 90 kB)

Proposition 2015/16:79

En ny tullag Regeringens proposition 2015/16:79 En ny tullag Prop. 2015/16:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till de lagändringar som


Utskottsberedning: 2015/16:SkU21
Riksdagsbeslut (34 förslag): , 34 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:79 (pdf, 3433 kB)

Proposition 2015/16:36

Regeringens proposition 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom Prop. fastighetstaxeringen 2015/16:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2015/16:SkU14
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2015/16:36 (pdf, 210 kB)

Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1.Kristdemokraternas familjepolitiska mål och grundvärden 1.1 Familjen är viktig för barnen och samhällsutvecklingen 1.2 Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:SfU2 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU7 2015/16:SfU8 2015/16:SkU20 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Proposition 2015/16:159

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Regeringens proposition 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Prop. 2015/16:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Per Bolund Agneta Bergqvist Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vissa


Utskottsberedning: 2015/16:SkU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:159 (pdf, 629 kB)

Skrivelse 2015/16:98

Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna


Utskottsberedning: 2015/16:SkU25 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:98 (pdf, 392 kB)