Dokument & lagar (8 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2016:13

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade att utse AA till ny ledamot i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. Redogörelse för överklagandet BB, som var ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, gav in en skrift till kommunstyrelsen i Strömsunds kommun där han meddelade att han avsäger

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:12

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Ljusdals kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Hon är inte medlem i något parti, har inget partipolitiskt engagemang och har inte tillfrågats. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:14

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Miljöpartiet i Växjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Han avsäger sig uppdraget och har meddelat kommunstyrelsen i Växjö det. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Kronobergs län har i yttrande den

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:7

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse Susanna Ahlberg som ny ledamot för Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Älmhults kommun. Redogörelse för överklagandet Susanna Ahlberg har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Kronobergs län den 20 juli 2016 överklagat beslutet. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2016:6

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse Lars Lindblad som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings län har i yttrande den 17 juni 2016 anfört i huvudsak följande. Vid valet till

2016-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2016:3

Sedan AA avgått som ledamot för Jakt- och fiskesamerna i Sametinget utsåg Länsstyrelsen i Norrbottens län BB som ledamot och bl.a. CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att han inte ska vara medlem i Jakt- och fiskesamerna. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-06-15

Valprövningsnämndens beslut 2016:2

Sedan AA avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i landstingsfullmäktige i Kronobergs läns landsting utsåg Länsstyrelsen i Kronobergs län BB som ledamot och CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Han ställer inte upp som ersättare eftersom

2016-04-27

Valprövningsnämndens beslut 2016:1

Valmyndigheten beslutade den 30 november 2015 att registrera partibeteckningen Liberalerna för val till riksdagen. Samtidigt beslutades att avregistrera partibeteckningen Folkpartiet liberalerna för samma val. Redogörelse för överklagandet Klassiskt liberala partiet har överklagat Valmyndighetens beslut. Klassiskt liberala

2016-02-10