Dokument & lagar (13 061 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1881 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1881 av Hans Wallmark M Förändring av svensk säkerhetsdoktrin Hans Wallmark har frågat mig när och varför svensk säkerhetsdoktrin ändrats, bort från idén om att kärnvapenstaterna måste involveras i det viktiga nedrustningsarbetet till förmån

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1881 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1879 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05611/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1879 av Jeff Ahl SD Samordningen inom Regeringskansliet Jeff Ahl har frågat statsministern vilka brister i samordningen det var som ledde till att statsministern inte hade information om den allvarliga händelsen kring

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Jeff Ahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1879 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1878 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05504/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1878 av Lars Beckman M Information om lastbilars last och färdvägar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att information om last och färdvägar från Transportstyrelsen inte ska hamna på avvägar.

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1878 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1875 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1875 av Markus Wiechel SD Humanitärt stöd till civila i bland annat ar-Raqqa Markus Wiechel har frågat mig om vad jag och regeringen gjort för flyktingar som befinner sig i krigszonen samt vad vi avser att vidta för åtgärder för att skydda flyktingar

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1875 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1872 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1872 av Johan Forsell M Stulna identiteter och terrorfinansiering samt fråga 2016/17:1889 av Markus Wiechel SD Avlidna terroristers identitet Johan Forsell har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta med anledning av de uppgifter som framkommit om stulna identiteter och terrorfinansiering och

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1872 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1870 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1870 av Hans Hoff S En polishögskola i Halmstad Hans Hoff har frågat mig när jag och regeringen väntas besluta om polishögskolan ska startas i Halmstad. Det är i dag Polismyndigheten som är uppdragsgivare åt de tre lärosäten som bedriver polisutbildning. Polismyndigheten har således ett stort inflytande

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1870 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1866 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04770/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1866 av Solveig Zander C Nya regler för underhållsstöd Solveig Zander har frågat mig vad jag avser att göra för att lugna föräldrar som är oroliga för att de ska gå miste om sitt och barnets bidragsförskott. Sedan den 1 april

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1866 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1864 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1864 av Lars Beckman M Trygghetsskapande ordningsvakter Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att medverka till att vi får statligt finansierade ordningsvakter för att skapa lugn ro och ordning redan nu under hösten i många områden i Sverige. Ordningsvakter utgör i dag ett komplement till polisen

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1864 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1863 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1863 av Lars Beckman M Avhysning i praktiken Lars Beckman har frågat mig om jag anser att lagen i praktiken fungerar som det är tänkt för att bistå markägare som får sin mark ockuperad. Regeringen har under mandatperioden sett de svårigheter som följer med otillåtna bosättningar och tagit flera initiativ

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1863 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1858 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/06915/POL Justitiedepartementet Migrationsminister och biträdande justitieminister Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1858 av Markus Wiechel SD Polisens kontroll av illegal arbetskraft Markus Wiechel har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att uppmärksamma allmänheten på att det inte bara

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1858 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1856 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01696/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1856 av Lars Hjälmered M Transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg och Sverige Lars Hjälmered har frågat statsrådet Tomas Eneroth vilka åtgärder stadsrådet avser att vidta givet hamnkonflikten

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1856 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1854 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/03432/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1854 av Monica Haider S Ekonomistyrning inom sfi Monica Haider har frågat mig hur jag ska säkerställer att godkända betyg inom vuxenutbildningen och sfi inte sätts på felaktiga grunder i de verksamheter

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Monica Haider (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1854 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1900 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03445/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1900 av Jenny Petersson M Lotteri på kredit Jenny Petersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet att sälja lotter på kredit på den svenska spelmarknaden, och vilka åtgärder

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1900 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1899 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04902/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1899 av Jenny Petersson M Säkrad välfärdskvalitet för alla Jenny Petersson har frågat mig när och på vilket sätt statsrådet och regeringen avser att tillgodose riksdagens tillkännagivande om att den tillståndsplikt

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1899 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1895 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03426/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1895 av Maria Malmer Stenergard M Prenumerationslotterier på kredit Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att verka för ett slopande av undantaget från förbud mot försäljning av lotter på kredit. I 37 lotterilagen

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1895 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1891 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03407/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1891 av Lars Beckman M Politiska partier som gör vinst på överskuldsatta Lars Beckman har frågat statsrådet Per Bolund vilka åtgärder han är beredd att vidta för att inte politiska partier ska göra stora vinster på människors

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1891 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1885 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05447/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1885 av Nina Lundström L Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befintlig infrastruktur ska underhållas och för

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1885 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05550/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1882 av Lars Mejern Larsson S Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att fortsätta dialogen med den norska infrastrukturministern om vikten av en fungerande tågtrafik

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05552/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1880 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Trafiksatsningar i södra Älvsborg Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag och regeringen avser att satsa på tågsträckan GöteborgBorås med anledning av att Trafikverket i sina

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1874 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/05465/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1874 av Cecilia Widegren M Postnord Cecilia Widegren har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att alla, oavsett var man bor i Sverige, ska ha tillgång till postleveranser från Postnord och att

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1874 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)