Dokument & lagar (13 061 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:167 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06560/FS Dnr S2016/06588/FS Dnr S2016/06563/FS Dnr S2016/06565/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:167 av Roland Gustbée M Överflödiga akutsjukhus i Kronobergs län, 2016/17:171 av Thomas Finnborg M Nedläggningar av akutsjukhus

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Roland Gustbée (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:167 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:165 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 1 S2016/06519/FS S2016/06520/FS S2016/06515/FS S2016/06559/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:151 av Sofia Arkelsten M Politisk kontroll över beslut som fattas inom FN-systemet, 2016/17:153 av Sofia Arkelsten M Information till riksdagen

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:165 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:154 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 1 S2016/06519/FS S2016/06520/FS S2016/06515/FS S2016/06559/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:151 av Sofia Arkelsten M Politisk kontroll över beslut som fattas inom FN-systemet, 2016/17:153 av Sofia Arkelsten M Information till riksdagen

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:154 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:153 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 1 S2016/06519/FS S2016/06520/FS S2016/06515/FS S2016/06559/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:151 av Sofia Arkelsten M Politisk kontroll över beslut som fattas inom FN-systemet, 2016/17:153 av Sofia Arkelsten M Information till riksdagen

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:153 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:151 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 1 S2016/06519/FS S2016/06520/FS S2016/06515/FS S2016/06559/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:151 av Sofia Arkelsten M Politisk kontroll över beslut som fattas inom FN-systemet, 2016/17:153 av Sofia Arkelsten M Information till riksdagen

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:151 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:136 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/07059/POL Dnr Ju2016/07098/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:119 av Lotta Finstorp M Långa väntetider för att nå polisen samt fråga 2016/17:136 av Håkan Bergman S Polisen och väntetider på 114 14 Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Håkan Bergman (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:136 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:119 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/07059/POL Dnr Ju2016/07098/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:119 av Lotta Finstorp M Långa väntetider för att nå polisen samt fråga 2016/17:136 av Håkan Bergman S Polisen och väntetider på 114 14 Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:119 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:117 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/06934/POL Dnr Ju2016/07060/POL. Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:83 av Johan Hedin C Danmarks medlemskap i Europol samt fråga 2016/17:117 av Jens Holm V Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten Johan Hedin har frågat mig hur

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:117 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:86 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 19 oktober Svar på fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt på fråga 2016/17: 86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M Sofia Arkelsten har i fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:86 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:85 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 19 oktober Svar på fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt på fråga 2016/17: 86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M Sofia Arkelsten har i fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:85 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:83 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

PAGE 2 Dnr Ju2016/06934/POL Dnr Ju2016/07060/POL. Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:83 av Johan Hedin C Danmarks medlemskap i Europol samt fråga 2016/17:117 av Jens Holm V Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten Johan Hedin har frågat mig hur

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Johan Hedin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:83 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2017-10-17 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. 2 Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen 883/2004, 987/2009 Utskottet överlade

2017-10-17

Betänkande 2016/17:CU21

För att möta bostadsbristen i Sverige ska det bli enklare att ge tidsbegränsat bygglov för bostäder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Behovet av nya bostäder är stort i många kommuner. I dag krävs det att behovet är tillfälligt för att ett tidsbegränsat bygglov ska ges. Med de nya reglerna bedöms i stället om platsen kan återställas efteråt. Ändringarna ger också kommunerna möjlighet att använda sin mark mer effektivt. Det tidsbegränsade bygglovet får ges för sammanlagt högst 15 år.

Avsikten med förslaget är att tillfälliga bostäder ska kunna byggas när behovet är mycket stort. Utgångspunkten är dock fortfarande att bostadsbristen på sikt ska lösas genom permanent byggande. Den nya bestämmelsen ska gälla från den 1 maj 2017 till och med den 1 maj 2023.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2017-03-30 Debatt: 2017-04-05 Beslut: 2017-04-05

Betänkande 2016/17:CU21 (pdf, 436 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tidsbegränsande bygglov för bostäder

Betänkande 2016/17:CU11

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan det. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med den nya lagen är att öka personers självbestämmande genom att se till att privatpersoner kan behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem. Framtidsfullmakten ska börja gälla när den enskilde på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning inte längre har förmågan att fatta beslut.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet var en uppmaning om elektroniska framtidsfullmakter. Riksdagen anser att regeringen borde ta initiativ till att se över om framtidsfullmakter kan hanteras elektroniskt.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-19 Beslut: 2017-04-19

Betänkande 2016/17:CU11 (pdf, 2261 kB) Webb-tv debatt om förslag: Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

utskottsdokument 2016/17:verk

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om skatteförfarandet, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också till

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utbildningsutskottets beredningsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet högre utbildning och forskning studiestöd anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Socialutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Utskottets beredningsområde Socialutskottet bereder ärenden om hälso- och sjukvård, omsorg om barn och ungdomar i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor.

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden.

2017-10-01

utskottsdokument 2016/17:verk

Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom Sveriges Domstolar åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket,

2017-10-01