Dokument & lagar (83 träffar)

Omröstning 2006/07:SfU8p10 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 10 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf14 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 4 i denna del, 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 18-20 och 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 21. Datum: 2007-05-09 Omröstning

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU8p41 Resurser för mottagandet

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 41 Resurser för mottagandet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf13, 2006/07:Sf14 yrkande 1 och 2006/07:Sf15 yrkandena 1-3. Datum: 2007-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 42 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU8p17 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 17 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf214 av Ulf Holm m.fl. mp yrkandena 1-3, 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 25, 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 8 och 2006/07:Sf245

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU8p16 Utnyttjande av papperslösa

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 16 Utnyttjande av papperslösa Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf204 av Luciano Astudillo s och 2006/07:Sf228 av Luciano Astudillo sDatum: 2007-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 s, v Parti Ja Nej Avstående

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU8p14 Uppehållstillstånd efter viss tid

Votering: betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 14 Uppehållstillstånd efter viss tid Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 26, 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 5, 2006/07:Sf245 av Ulrika Karlsson i Uppsala m yrkande 3 och 2006/07:Sf296 av Gunvor

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU7p2 Kriterierna för beviljande av tidsbegränsat uppehållstillstånd

Votering: betänkande 2006/07:SfU7 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel, förslagspunkt 2 Kriterierna för beviljande av tidsbegränsat uppehållstillstånd Riksdagen antar 5 kap. 15 regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:53 i denna

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU7p4 Socialt bistånd m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SfU7 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel, förslagspunkt 4 Socialt bistånd m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 4 och 2006/07:A272 av Lars U Granberg s yrkande 5. Datum: 2007-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU7p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2006/07:SfU7 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 1. Datum: 2007-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-09

Omröstning 2006/07:SfU6p1 Avslag på propositionen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SfU6 Vissa regler om ränta i samband med återkrav, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf5 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Sf6 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Sf7 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Sf8 yrkande 2. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-11

Omröstning 2006/07:SfU5p3 Pensionssystemets utformning m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SfU5 Vissa pensionsfrågor, förslagspunkt 3 Pensionssystemets utformning m.m. Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1-3 och 5. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0

2007-03-14

Omröstning 2006/07:SfU5p2 Pensionsgrundande inkomst vid retroaktiva utbetalningar

Votering: betänkande 2006/07:SfU5 Vissa pensionsfrågor, förslagspunkt 2 Pensionsgrundande inkomst vid retroaktiva utbetalningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk311 av Helén Pettersson i Umeå och Lars Lilja båda s och 2006/07:Sf4 av Gunvor G Ericson och Thomas Nihlén båda mp yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-03-14

2007-03-14

Omröstning 2006/07:SfU3p1 Avveckling av försäkringsdelegationer m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SfU3 Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.förslagspunkt 1 Avveckling av försäkringsdelegationer m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring, b lag om ändring i lagen 1988:360 om handläggning av ärenden om bilstöd till personer

2006-12-21

Omröstning 2006/07:SfU3p4 Socialförsäkringsnämnder

Votering: betänkande 2006/07:SfU3 Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.förslagspunkt 4 Socialförsäkringsnämnder Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s yrkande 35, 2006/07:Sf1 av LiseLotte Olsson m.fl. v yrkande 2, 2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 2, 2006/07:Sf3

2006-12-21

Omröstning 2006/07:SfU1p45 Barnbidrag

Votering: betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 45 Barnbidrag Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf256 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 3 och 2006/07:Sf297 av Britta Rådström och Ibrahim Baylan båda sDatum: 2006-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-12-20

Omröstning 2006/07:SfU1p1 Principer för socialförsäkringarna

Votering: betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 1 Principer för socialförsäkringarna Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 3-6 och 9. Datum: 2006-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja

2006-12-20

Omröstning 2006/07:SfU1p5 Mål för ökad hälsa i arbetslivet

Votering: betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 5 Mål för ökad hälsa i arbetslivet Riksdagen godkänner att målet för ökad hälsa i arbetslivet upphävs. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 10 punkt 7 och avslår motionerna 2006/07:Fi244

2006-12-20

Omröstning 2006/07:SfU1p11 Flexibla ersättningsnivåer

Votering: betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 11 Flexibla ersättningsnivåer Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf210 av Hans Hoff s2006/07:Sf249 av Ulf Nilsson och Torkild Strandberg båda fp2006/07:Sf278 av Marietta de Pourbaix-Lundin m och 2006/07:A269

2006-12-20

Omröstning 2006/07:SfU1p8 Karensdag

Votering: betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 8 Karensdag Riksdagen avslår motion 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 22. Datum: 2006-12-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111

2006-12-20

Omröstning 2006/07:SfU1p46 Delad föräldraförsäkring

Votering: betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 46 Delad föräldraförsäkring Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 1, 2006/07:Sf284 av Lars U Granberg och Fredrik Lundh båda s yrkande 2, 2006/07:Sf300 av Anneli Särnblad s och

2006-12-20

Omröstning 2006/07:SfU1p26 Läkarintyg från första dagen

Votering: betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 26 Läkarintyg från första dagen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s yrkande 17 och 2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkande 9. Datum: 2006-12-20 Omröstning

2006-12-20