Dokument & lagar (6 293 träffar)

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag


Utskottsberedning: 2019/20:CU9

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2987 av Edward Riedl M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2978 av Edward Riedl M Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Självklart är statens möjlighet att expropriera privat


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2911 av Edward Riedl M Bohmanhus på 100 kvm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på Bohmanhus på 100 kvm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friggeboden och sedan Attefallshuset har varit två frihetsreformer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2904 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: 2019/20:CU8

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2870 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av laglotten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagstiftningen när det gäller arv är otidsenlig och behöver uppdateras. Laglottssystemet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2869 av Boriana Åberg M Ändring i bostadsrättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsrättslagen 2kap. 4 1stycket ger föreningar rätt att vägra juridiska


Utskottsberedning: 2019/20:CU9

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2868 av Boriana Åberg M Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en avgift för överklagande av detaljplan eller bygglov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2866 av Boriana Åberg M Bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hindra kriminella från att skaffa sig anonyma fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra systemet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2839 av Boriana Åberg M Förhindra kapningar av bostadsrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för styrelseledamöter som grovt missköter sina uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: JuU 2019/20:CU9

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2835 av Fredrik Schulte M En mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: CU 2019/20:AU7

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU SoU 2019/20:CU1 2019/20:CU9

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2752 av Lina Nordquist L Motverka dumpning av bilvrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur myndigheter kan få bättre förutsättningar att forsla bort övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2714 av Sten Bergheden M Mycket högre ersättningar till markägaren vid markintrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att öka ersättningen till det dubbla marknadsvärdet för markintrång och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2708 av Lars Püss M Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra miljöbalkens bullerregler dispositiva för Försvarsmakten i samband med servitutstecknande och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: 2019/20:CU1

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm M Nationell samordning för att trygga människor och miljön runt Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationellt samordnad översyn av Vänerns vattenreglering och översvämningsrisker


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2019/20:CU1

Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 118 kB)

Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Förenkla regler för resegaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för resegarantin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Syftet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 74 kB)