Dokument & lagar (6 397 träffar)

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: SoU 2019/20:CU17

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. L Heltäckande översyn av överförmyndar-godmans- och förvaltarsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av reglerna om gode män och förvaltare och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU17

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag


Utskottsberedning: 2019/20:CU9

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2987 av Edward Riedl M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet


Utskottsberedning: 2019/20:CU15

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2978 av Edward Riedl M Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Självklart är statens möjlighet att expropriera privat


Utskottsberedning: 2019/20:CU13

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2911 av Edward Riedl M Bohmanhus på 100 kvm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på Bohmanhus på 100 kvm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friggeboden och sedan Attefallshuset har varit två frihetsreformer


Utskottsberedning: 2019/20:CU16

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2904 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: 2019/20:CU8

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2870 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av laglotten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagstiftningen när det gäller arv är otidsenlig och behöver uppdateras. Laglottssystemet


Utskottsberedning: 2019/20:CU17

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2869 av Boriana Åberg M Ändring i bostadsrättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsrättslagen 2kap. 4 1stycket ger föreningar rätt att vägra juridiska


Utskottsberedning: 2019/20:CU9

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2868 av Boriana Åberg M Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en avgift för överklagande av detaljplan eller bygglov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:CU16

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2866 av Boriana Åberg M Bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hindra kriminella från att skaffa sig anonyma fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra systemet


Utskottsberedning: 2019/20:CU12

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2839 av Boriana Åberg M Förhindra kapningar av bostadsrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för styrelseledamöter som grovt missköter sina uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:CU9 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2835 av Fredrik Schulte M En mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:CU12

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU MJU SkU SoU 2019/20:CU10 2019/20:CU13 2019/20:CU14 2019/20:CU16 2019/20:CU9

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU 2019/20:CU17

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2752 av Lina Nordquist L Motverka dumpning av bilvrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur myndigheter kan få bättre förutsättningar att forsla bort övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:CU12

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2714 av Sten Bergheden M Mycket högre ersättningar till markägaren vid markintrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att öka ersättningen till det dubbla marknadsvärdet för markintrång och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:CU13

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2708 av Lars Püss M Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra miljöbalkens bullerregler dispositiva för Försvarsmakten i samband med servitutstecknande och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:CU13

Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: 2019/20:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm M Nationell samordning för att trygga människor och miljön runt Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationellt samordnad översyn av Vänerns vattenreglering och översvämningsrisker


Utskottsberedning: 2019/20:CU15

Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 71 kB)