Dokument & lagar (6 267 träffar)

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. C Människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU KU SfU SoU TU

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: CU FöU JuU KrU MJU NU SfU SkU SoU UbU 2019/20:FiU22 2019/20:JuU1 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. S Rätt till bostad för kvinnor som lever med våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett statligt och kommunalt ansvarstagande för att förbättra de våldsutsatta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3156 av Markus Wiechel SD Förslag för en sundare fastighetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en lagstiftning om accepterat pris och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda snabblån och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Ungas möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bolån riktade till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SkU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt register för hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. S Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en vägledning till kommunerna som säkerställer att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer finns


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU NU SfU SkU SoU UbU

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3102 av Katarina Brännström M Förbjud leksaksvapen i handeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förbud mot leksaksvapen som liknar riktiga vapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett tragiskt fall där en förståndshindrad


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. L Heltäckande översyn av överförmyndar-godmans- och förvaltarsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av reglerna om gode män och förvaltare och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2987 av Edward Riedl M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2978 av Edward Riedl M Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Självklart är statens möjlighet att expropriera privat


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2911 av Edward Riedl M Bohmanhus på 100 kvm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på Bohmanhus på 100 kvm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friggeboden och sedan Attefallshuset har varit två frihetsreformer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2904 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)