Dokument & lagar (6 269 träffar)

Motion 2019/20:2232 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2232 av Betty Malmberg M Ändra i ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ärvdabalken bör ändras så att i det fall ett testamente finns upprättat ska testators yttersta vilja gälla och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2232 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2232 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2231 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2231 av Betty Malmberg M Ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ärvdabalken ÄB 3:8 bör tydliggöras till ledning för rättstillämpningen, varvid krav inte ska ställas på konkret efterarvsrättoch tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2231 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2231 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigedemokratisk insolvensrätt obestånd, förvaltarskap och skuldsanering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nordiskt samarbete kring insolvens Förbehållsbelopp vid löneutmätning Översyn av gode män och förvaltare Bilmålvakter Illegala


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2189 av Thomas Morell SD Ekonomiskt skydd för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt skydd för tredje part i kunskapskrävande verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering När en personskada inträffar kan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyresrätt och allmännytta 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun och att regeringen bör återkomma med förslag kring hur detta ska


Utskottsberedning: CU SkU

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyressättning 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påtaglighetsrekvisitet bör tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hyreslagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en effektivare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur behövlig och obebyggd mark kan utnyttjas bättre och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2129 av Johan Büser S Översyn av hållbarhetsredovisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid kommande översyn av hållbarhetsredovisningslagen se över möjligheten att ta bort undantaget i 6 kap. 10 femte stycket och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2106 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2106 av Erik Ottoson M Motverkande av missbruk av Attefallsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av åtgärder mot missbruk av Attefallsreglerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alliansregeringen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2106 av Erik Ottoson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2106 av Erik Ottoson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2077 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2077 av Lina Nordquist L Förtur i bostadskön till den som fått skyddat boende till följd av hot, våld eller andra övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra 1 lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, så att


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2077 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2077 av Lina Nordquist (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2070 av Mathias Tegnér S Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om moderniserad kommunal förköpsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk byggmarknad har de senaste åren präglats


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2043 av Saila Quicklund M Riksintressenas arealer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den samlade ytan som bedöms utgöra riksintresse


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2042 av Saila Quicklund M Ändringar i föräldrabalken och ökat barnperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagändring i föräldrabalken i vad som avser rätten att vara vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M En lagstiftning som förhindrar bolagsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att få en lagstiftning på plats som förhindrar bolagsmålvakter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff båda M Borgerlig vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för borgerliga vigselförrättare att få sitt förordnande prövat för vigsel i våra grannländer och


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1982 av Lars Hjälmered M Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad planprocess och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: CU SkU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1979 av Arman Teimouri L Nationell strategi för ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för att öka användande av träprodukter i byggandet av våra offentliga utemiljöer i våra städer och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson båda L Inrätta civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta civiläktenskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har Kammarkollegiet uppdraget att förordna


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist M Modernisering av familjerätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1887 av Ida Drougge M Fler vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fler vårdnadshavare för barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är antalet vårdnadshavare till ett barn begränsat. Ur ett


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M) (pdf, 68 kB)