Dokument & lagar (6 269 träffar)

Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1604 av Alireza Akhondi C Förbättrad lagstiftning för cykelvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättring av lagstiftning för cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid byggande av cykelvägar, både nationella


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi båda C Brister inom överförmyndarverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en central myndighet med ansvar för överförmyndarverksamheten och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson SD Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fisktrappor bör byggas vid vattenkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vattenkraftverk har länge varit


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1566 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1566 av Jan R Andersson M Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att avreglera Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lantmäteriet är sedan 2008 ansvarigt för de uppgifter som tidigare


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1566 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1566 av Jan R Andersson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl SD Bolundare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla byggande av den nya bolundaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Attefallshusen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Arean får


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU FöU NU

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund båda MP Ökat träbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som behövs för att öka träbyggandet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggsektorn står för nästan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1482 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1482 av Lotta Olsson M Ackreditering av vattentorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utreda och införa ett ackrediteringssystem för vattentorn och stora vattenreservoarer, där vattnet är dricksvatten, och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1482 av Lotta Olsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1482 av Lotta Olsson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1477 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1477 av Lotta Olsson M Vårdnad om barn när en förälder mördat den andra föräldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dömda mördare automatiskt ska förlora vårdnaden om sina barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagsläget


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1477 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1477 av Lotta Olsson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1476 av Lotta Olsson M Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnader för sjuktransporter och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. M Bostadsbyggande som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsbyggande ska anses vara ett riksintresse och att regeringen bör tillsätta en ny utredning i syfte att få en bättre avvägning mellan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. S Dricksvattenintag som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ändra kriterierna för riksintressen så att hela dricksvattentäkter ska kunna omfattas och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Bostadsköpares pengar i krisbolag saknar skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över garantisystemet för att minska risken att bostadsköpare drabbas av förluster, och detta tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund båda S Hyresrätter på Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket kan ändras för att förenkla byggandet av hyresrätter på landsbygden och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. S Rätt till försäkring för barn som fötts för tidigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begreppet särskilda skäl i kontraheringsprincipen vad gäller riktlinjerna för prematura barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson båda S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En mycket


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1315 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1315 av Betty Malmberg M Förenkla reglering av LIS-områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuners inflytande över strandskyddet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:1315 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1315 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1286 av Magdalena Schröder M Höjd ersättning till följd av expropriation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra i 4 kap. expropriationslagen och därmed höja ersättningen till mark- och fastighetsägare vid expropriation från dagens


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1284 av Magdalena Schröder M Jämställt föräldraskap i äktenskapsliknande förhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera föräldrabalken så att faderskapet kan bekräftas redan under graviditeten för de män som är sammanboende


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1243 av Magnus Manhammar S Översyn av försäljningen av biljetter i andra hand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över försäljningen av evenemangsbiljetter i andra hand och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid populära


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 69 kB)