Dokument & lagar (50 träffar)

Yttrande 1981/82:CU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. CU 1981/82:8 y Civilutskottets yttrande 1981/82:8 y över förslag om förnyelse av äldre arbetsområden Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett civilutskottet fillfälle att yttra sig över mofion 1981/82:2309 av Olof Palme m. fl.yrkande 18, vari

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU8 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1981/82:CU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. CU 1981/82:7 y Civilutskottets yttrande 1981/82:7 y om införande av hyreshusavgift prop. 1981/82:124, bil. 2 Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1981/82:124 bilaga 2 om införande

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU7 (pdf, 374 kB)

Yttrande 1981/82:CU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:6 y om anslag till civilbefälhavarna m. m. prop. 1981/82:100 och 102 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har dels berett civilutskottet fillfälle att senast den 15 april 1982 yttra sig över proposition 1981/82:102 om

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU6 (pdf, 184 kB)

Yttrande 1981/82:CU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:5 y om prioriterade bottenlån till vissa lokaler Till finansutskottet Finansutskottet har den 11 februari 1982 beslutat bereda civilutskottet tillfälle att om möjligt senast den 12 mars 1982 avge yttrande över motion 1981/82:696

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU5 (pdf, 245 kB)

Yttrande 1981/82:CU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:4 y över motion om lagfartskostnaden vid nybyggnad Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett civilutskottet tillfälle att avge yttrande över motion 1980/81:1150 av Börje Hörnlund c1 motionen hemställs att riksdagen

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU4 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1981/82:CU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:3 y över motioner om hyreslagstiftningen Till lagutskottet Lagutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1980/81: 895 av Tore Claeson vpk och Inga Lantz vpk vari föreslås att riksdagen hos

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU3 (pdf, 71 kB)

Yttrande 1981/82:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:2 y över motion om lagregleringen av ytjordvärmeanläggningar, m. m. Till lagutskottet Lagutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1980/81:373 av Per Olof Håkansson s vari hemställs att riksdagen

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU2 (pdf, 36 kB)

Yttrande 1981/82:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:1 y om  förenklade  statliga  regler  inom  barnomsorgen, såvitt  avser flnansieringen av barnstugor prop. 1980/81:205 Till socialutskottet Socialutskottet har beslutat inhämta yttrande från civilutskottet över 1. proposition

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU1 (pdf, 84 kB)
Paginering