Dokument & lagar (42 träffar)

Yttrande 1980/81:CU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:6 y om särskilt stöd för täckande av vissa hyresförluster Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett civilutskottet fillfälle att avge yttrande över förslag i mofion 1980/81:2121 s yrkande 10 att riksdagen

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU6 (pdf, 226 kB)

Yttrande 1980/81:CU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:5 y över förslag om riktlinjer för energipolitiken Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken jämte motioner i vad

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU5 (pdf, 294 kB)

Yttrande 1980/81:CU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:4 y om ekonomisk-politiska åtgärder såvitt avser socialdepartementets verksamhetsområde prop. 1980/81:118 Till socialutskottet Socialutskottet har genom beslut den 31 mars 1981 berett civilutskottel tillfälle att avge yttrande

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU4 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1980/81:CU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:3 y över förslag att slopa mervärdeskatten vid byggande av vissa hyres-och bostadsrättshus Till skatteutskottet Motioner m. m. Skalteutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över förslaget i motion 1980/81:85

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU3 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1980/81:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:2 y över förslag om utredning m. m. beträffande hyresrättskooperation Till lagutskottet Motion Lagutskottet har hemställt om civilutskottets yttrande över motion 1979/80:1618 av Lars Ulander s och Oskar Lindkvist sMotionärerna

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU2 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1980/81:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1980/81:1 y om vissa åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 13 maj 1980 beslutat hemställa om yttrande hos civilutskottet över motionerna 1979/80:1120 s och 1979/80:1864 vpk jämte

1980-12-31

Yttrande 1980/81:CU1 (pdf, 349 kB)
Paginering