Dokument & lagar (6 317 träffar)

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en effektivare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur behövlig och obebyggd mark kan utnyttjas bättre och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU 2019/20:CU10

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. L Liberal integrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att integration kräver ett tydligt fokus på jämställdhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: JuU SoU UbU 2019/20:AU4 2019/20:AU7 2019/20:AU9 2019/20:CU10 2019/20:CU9 2019/20:UbU8

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. C Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vända utvecklingen i utanförskapsområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna


Utskottsberedning: UbU 2019/20:AU9 2019/20:CU10

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. C Åtgärder för hållbart byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett byggande som är bioekonomiskt motiverat och uppmuntrar till en ökad byggnation med trä och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU NU SkU 2019/20:CU10

Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2129 av Johan Büser S Översyn av hållbarhetsredovisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid kommande översyn av hållbarhetsredovisningslagen se över möjligheten att ta bort undantaget i 6 kap. 10 femte stycket och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2106 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2106 av Erik Ottoson M Motverkande av missbruk av Attefallsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av åtgärder mot missbruk av Attefallsreglerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alliansregeringen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2106 av Erik Ottoson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2106 av Erik Ottoson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2077 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2077 av Lina Nordquist L Förtur i bostadskön till den som fått skyddat boende till följd av hot, våld eller andra övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra 1 lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, så att


Utskottsberedning: 2019/20:CU10

Motion 2019/20:2077 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2077 av Lina Nordquist (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2070 av Mathias Tegnér S Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om moderniserad kommunal förköpsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk byggmarknad har de senaste åren präglats


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2043 av Saila Quicklund M Riksintressenas arealer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den samlade ytan som bedöms utgöra riksintresse


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2042 av Saila Quicklund M Ändringar i föräldrabalken och ökat barnperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagändring i föräldrabalken i vad som avser rätten att vara vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M En lagstiftning som förhindrar bolagsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att få en lagstiftning på plats som förhindrar bolagsmålvakter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff båda M Borgerlig vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för borgerliga vigselförrättare att få sitt förordnande prövat för vigsel i våra grannländer och


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1982 av Lars Hjälmered M Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad planprocess och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: CU SkU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1979 av Arman Teimouri L Nationell strategi för ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell strategi för att öka användande av träprodukter i byggandet av våra offentliga utemiljöer i våra städer och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:CU10

Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson båda L Inrätta civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta civiläktenskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har Kammarkollegiet uppdraget att förordna


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist M Modernisering av familjerätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1887 av Ida Drougge M Fler vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fler vårdnadshavare för barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är antalet vårdnadshavare till ett barn begränsat. Ur ett


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1848 av Lawen Redar S Avveckla fideikommissen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra fideikommissens avvecklingslag till en verklig avvecklingslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som enda stat i Europa, har Sverige


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. C Reformerat lantmäteri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten för privata entreprenörer att utföra vissa lantmäteriuppgifter och om att främja och underlätta för inrättandet av fler kommunala


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1819 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1819 av Sten Bergheden M Både samhället och seniorhushållen vinner på att hisslösa flerbostadshus åtgärdas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra det ekonomiskt möjligt att installera hiss och genomföra behövliga


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1819 av Sten Bergheden (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1819 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)