Dokument & lagar (764 träffar)

Omröstning 2006/07:CU17p9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C221 yrkandena 1-4 och 2006/07:C247. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p10 Skadeståndsansvar för atomskador

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Skadeståndsansvar för atomskador Riksdagen avslår motion 2006/07:N345 yrkande 5. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 1 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motion 2006/07:C228. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 10 3 91 26 m 83 0

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p6 Trafikförsäkringen i framtiden

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Trafikförsäkringen i framtiden Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C302 och 2006/07:Sf296 yrkande 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU16p1 Ändringar i namnlagen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU16 Namnlagen förslagspunkt 1 Ändringar i namnlagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C215 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C231, 2006/07:C246, 2006/07:C261, 2006/07:C307 yrkande 4, 2006/07:C358 och 2006/07:So463 yrkande 28. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-04-18

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om planfrågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 10:30 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Kl. 10.30-11.15 Offentlig utfrågning med f.d. näringsminister Thomas Östros Granskningsärende 9 Styrningen av Vattenfall AB 2. Kl. 11.15-12.00 Offentlig

2007-04-17 10:30:00

utskottsdokument 2006/07:92B

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM Tisdagen den 17 april 2007 TID 10.30 11.18, 11.20 12.00, 12.03 13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med f.d. näringsminister Thomas Östros Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. näringsminister Thomas Östros

2007-04-17

Civilutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-17 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 april 2007. 2 Planfrågor Fortsattes behandlingen av motioner om planfrågor. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet

2007-04-17

utskottsdokument 2006/07:90C

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM Måndagen den 16 april 2007 TID 16.00 17.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med Ian H. Lundin, Lundin Petroleum AB Utskottet höll en offentlig utfrågning med styrelseordföranden Ian H. Lundin, Lundin Petroleum AB, i

2007-04-16

Proposition 2006/07:100

2007 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (54 förslag): 1 avslag, 53 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2006/07:100 (pdf, 4631 kB)

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av grönboken om översyn av konsumentregelverket samt justering av förslag till utskottets utlåtande Bilagor: se

2007-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU13 Trossamfund föredr. ÅM justering 2. KU2y En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet föredr. ÅM beredning 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar

2007-04-12 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:24

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM Torsdagen den 12 april 2007 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 KU2y En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Utskottet beslutade att avge yttrande till försvarsutskottet över proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

2007-04-12

utskottsdokument 2006/07:90B

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Torsdagen den 12 april 2007 TID 09.30-09.50, 10.15-10.40, 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen från sammanträdena tisdagen den 27 mars och torsdagen den 29 mars. 2 Information

2007-04-12

Civilutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-12 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 mars 2007. 2 Översynen av konsumentregelverket Fortsattes behandlingen av grönboken om översynen av konsumentregelverket. Utskottet beslutade

2007-04-12

Betänkande 2006/07:KU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trossamfund. Motionerna handlar bland annat om lagstiftning om trossamfund, sekulära livssynsorganisationer och begravningsverksamhet.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2007-03-13 Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-04-26 Beslut: 2007-04-26

Betänkande 2006/07:KU13 (pdf, 236 kB)

Omröstning 2006/07:CU23p1 Ändring i produktsäkerhetslagen

Votering: betänkande 2006/07:CU23 Ändring i produktsäkerhetslagen, förslagspunkt 1 Ändring i produktsäkerhetslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i produktsäkerhetslagen 2004:451Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:48 och avslår motion 2006/07:C1. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan

2007-04-11

Omröstning 2006/07:CU22p5 Nationalstadsparken

Votering: betänkande 2006/07:CU22 Naturresursfrågor m.m.förslagspunkt 5 Nationalstadsparken Riksdagen avslår motion 2006/07:C281 yrkandena 1-4. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 17 m 90 0 0 7 c 24 0 0 5 fp

2007-04-11

Omröstning 2006/07:CU22p3 Åtgärder som påskyndar vindkraftsutbyggnaden

Votering: betänkande 2006/07:CU22 Naturresursfrågor m.m.förslagspunkt 3 Åtgärder som påskyndar vindkraftsutbyggnaden Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C250, 2006/07:MJ266 yrkande 43 och 2006/07:N296 yrkande 10. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående

2007-04-11