Dokument & lagar (764 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:23

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 20 och 22 mars 2007 justerades. 2 Hänvisning av skrivelse Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

2007-03-27

utskottsdokument 2006/07:8E8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID 11.10 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet från sammanträdet torsdagen den 22 mars 2007. 2 Utfrågningar torsdagen den 29 mars Kanslichefen meddelade

2007-03-27

Civilutskottets protokoll 2006/07:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-03-27 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 22 mars 2007. 2 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS26 angående

2007-03-27

Proposition 2006/07:98

2006/07:98 domstolarna. ande alternativet. kortas. domstolarna. ningsdomstol. förvaltningsdomstol. ärenden.


Utskottsberedning: 2006/07:CU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:98 (pdf, 161 kB)

Betänkande 2006/07:CU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat naturresursfrågor. Motionerna handlar bland annat om vindkraftsutbyggnadens rättsliga förutsättningar och Nationalstadsparkens skydd.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2007-03-01 Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:CU22 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2006/07:CU23

Regeringen får möjlighet att meddela sådana föreskrifter som behövs för att kunna genomföra vissa av Europeiska kommissionens beslut om produktsäkerhet. Ändringen i produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 maj 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:CU23 (pdf, 205 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i produktsäkerhetslagen

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Överläggningar med regeringen saksamråd rörande kommissionens förslag till förordning om ändring i förordning EG nr 2201/2003 om domstols

2007-03-22 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Fråga om samansatt utskott 3. Granskning av regeringen 4. Övriga ärenden Bilagor 3. Se särskild

2007-03-22 09:00:00

Omröstning 2006/07:KU12p5 HBT-frågor

Votering: betänkande 2006/07:KU12 Statlig förvaltning, förslagspunkt 5 HBT-frågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkandena 7-9 och 2006/07:K355 yrkande 5. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 90 1 3 36 m 78 0 0

2007-03-22

Omröstning 2006/07:CU8p16 Adoption

Votering: betänkande 2006/07:CU8 Barn och föräldrar, förslagspunkt 16 Adoption Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C201 yrkandena 1 och 3, 2006/07:C253 och 2006/07:C379. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 0 35 m 77 0

2007-03-22

Omröstning 2006/07:CU8p3 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2006/07:CU8 Barn och föräldrar, förslagspunkt 3 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motion 2006/07:C206 yrkande 4. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 94 0 0 36 m 77 0 0 20 c 20 0 0 9

2007-03-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:22

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Torsdagen den 22 mars 2007 TID 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2006/07:87 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis. 2 Remiss

2007-03-22

utskottsdokument 2006/07:8B9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM Torsdagen den 22 mars 2007 TID 09.10 10.05, 10.20 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet från sammanträdet tisdagen den 20 mars 2007. 2 Inkommen granskningsanmälan Kanslichefen anmälde

2007-03-22

Civilutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-22 TID kl. 09.30-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 mars 2007. 2 Överläggning med regeringen rörande Rom III Överläggningar ägde rum med statssekreteraren Magnus G Graner, åtföljd av rättschefen

2007-03-22

Proposition 2006/07:106

Regeringens proposition 2006/07:106 Avtalet mellan EG och Danmark om domstols Prop. behörighet och om erkännande och verkställighet av 2006/07:106 domar på privaträttens område Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2006/07:CU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:106 (pdf, 475 kB)

Betänkande 2006/07:CU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om associationsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om nya företagsformer, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera och lagen om ekonomiska föreningar. Andra motioner handlar om ytterligare lagstiftning om franchising, stiftelselagen och ett gemensamt näringsförbud i Europa.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2007-01-30 Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:CU11 (pdf, 180 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor m.m.

Omröstning 2006/07:CU10p2 Hyressättning m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU10 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Hyressättning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C286 yrkandena 8 och 9, 2006/07:C314 och 2006/07:C365 yrkande 6. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0

2007-03-21

Omröstning 2006/07:CU10p6 Andrahandsuthyrning - skälig hyra

Votering: betänkande 2006/07:CU10 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 6 Andrahandsuthyrning skälig hyra Riksdagen avslår motion 2006/07:C207 yrkandena 3-5. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 1 23 m 89 0 0 8 c 25 0 0 4

2007-03-21

Omröstning 2006/07:CU10p17 Ombildning till kooperativ hyresrätt - intresseanmälningar och samtycke

Votering: betänkande 2006/07:CU10 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 17 Ombildning till kooperativ hyresrätt intresseanmälningar och samtycke Riksdagen avslår motion 2006/07:C318 yrkandena 3 och 4. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-03-21

Omröstning 2006/07:CU10p18 Ägarlägenheter

Votering: betänkande 2006/07:CU10 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 18 Ägarlägenheter Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C258, 2006/07:C263 yrkande 1 och 2006/07:C292 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-03-21 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107

2007-03-21