Dokument & lagar (1 318 träffar)

Yttrande 2005/06:UbU3y

Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition 2005/06:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 och de motioner som

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UbU3y (pdf, 31 kB)

Yttrande 2005/06:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU2y Utvecklingen inom den kommunala sektorn Till finansutskottet Utskottets överväganden Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn med

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UbU2y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2005/06:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU1y Utvecklingen inom den kommunala sektorn Till finansutskottet Utskottets överväganden Finansutskottet har den 31 maj 2005 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn med

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UbU1y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2005/06:TU6y

Trafikutskottets yttrande 2005/06:TU6y Skatt på flygresor Till skatteutskottet Skatteutskottet beslutade den 20 april 2006 att bereda trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 20005/06:190 Skatt på flygresor jämte eventuella motioner. I sitt yttrande tar trafikutskottet upp propositionens yrkande 1. Lag

2006-01-01

Yttrande 2005/06:TU6y (pdf, 56 kB)

Yttrande 2005/06:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2005/06:TU5y Bötesbelopp Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 4 april 2006 berett trafikutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:122 Bötesbelopp jämte motion 2005/06: JuU32. Enligt riksdagsordningen bereder trafikutskottet ärenden om vägar och vägtrafik samt

2006-01-01

Yttrande 2005/06:TU5y (pdf, 25 kB)

Yttrande 2005/06:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2005/06:TU4y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 2 februari 2006 berett övriga utskott och EU- nämnden tillfälle att avge yttrande över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:19 Riksdagen i en ny tid jämte motionerna 2005/06:K410. Trafikutskottet

2006-01-01

Yttrande 2005/06:TU4y (pdf, 119 kB)

Yttrande 2005/06:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2005/06:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 30 mars 2006 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2006-01-01

Yttrande 2005/06:TU3y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2005/06:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2005/06:TU2y Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 29 november 2005 gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS6 angående bolagiseringen av

2006-01-01

Yttrande 2005/06:TU2y (pdf, 114 kB)

Yttrande 2005/06:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2005/06:TU1y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag prop. 2004/05: 150 jämte följdmotioner. Trafikutskottets yttrande inriktas

2006-01-01

Yttrande 2005/06:TU1y (pdf, 287 kB)

Omröstning 2005/06:UbU22p6 Vuxenutbildning på entreprenad m.m.

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 6 Vuxenutbildning på entreprenad m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkandena 7 och 8. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p4 Svenska för akademiker

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 4 Svenska för akademiker Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkande 5. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 0 46

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p3 Individualisering av svenskundervisning för invandrare

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 3 Individualisering av svenskundervisning för invandrare Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkande 4. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p2 Rätt att delta i utbildning motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasial särvux

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 2 Rätt att delta i utbildning motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasial särvux Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkandena 1-3. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p5 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 5 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Riksdagen tillkännger för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om möjligheterna för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare. Därmed bifaller riksdagen motion

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU19p33 Studie- och yrkesvägledning

Votering: betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor förnyad behandlingförslagspunkt 33 Studie- och yrkesvägledning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub278 yrkande 3 och 2005/06:Ub282 yrkande 1. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 33 v Parti Ja Nej

2006-03-23

Omröstning 2005/06:UbU19p23 Kårobligatoriet

Votering: betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor förnyad behandlingförslagspunkt 23 Kårobligatoriet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub215, 2005/06:Ub290 yrkande 7, 2005/06:Ub302, 2005/06:Ub314 yrkande 1, 2005/06:Ub417, 2005/06:Ub427 yrkande 3, 2005/06:Ub465, 2005/06:Ub557 yrkande 18 i denna

2006-03-23

Omröstning 2005/06:UbU16p1 Lärarbehörighet

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 1 Lärarbehörighet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkande 1, 2005/06:Ub228, 2005/06:Ub339 yrkande 2, 2005/06:Ub345 yrkandena 9, 10, 12 och 13 samt 2005/06:Ub527. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU16p4 Kvalitetssäkring och reformering av lärarutbildningen

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 4 Kvalitetssäkring och reformering av lärarutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkandena 4-8, 2005/06:Ub339 yrkandena 6 och 10 samt 2005/06:Ub426 yrkande 23. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU16p18 Lärarutbildningens allmänna struktur

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 18 Lärarutbildningens allmänna struktur Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub339 yrkandena 7-9, 2005/06:Ub345 yrkandena 1 och 3-5, 2005/06:Ub534 yrkandena 2-4 och 8-10 samt 2005/06:N443 yrkande 55. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU16p33 Utbildningsvetenskaplig forskning

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 33 Utbildningsvetenskaplig forskning Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub490 yrkandena 2 och 6. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 42

2006-04-26