Dokument & lagar (36 träffar)

Yttrande 1982/83:CU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:4 y om ägarlägenheter Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat inhämta yttrande från civilutskottet över motion 1982/83:362 m yrkande 1. Motionärerna hemställer där att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU4 (pdf, 94 kB)

Yttrande 1982/83:CU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:3 y om inrättande av lokala samhällsmyndigheter TiU skatteutskottet Skatteutskottet har berett civilutskottet tillfälle att senast den 8 mars 1983 avge yttrande över motion 1982/83:872 cEn bättre utformning av den statliga

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU3 (pdf, 81 kB)

Yttrande 1982/83:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:2 y över förslag till ny vattenlag m. m. prop. 1981/82:130 Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett civilutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1981/82:130 med förslag till ny vattenlag m. m.

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU2 (pdf, 304 kB)

Yttrande 1982/83:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:ly över förslag 1981/82:22 om riksdagens utskott, m. m. TiU konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga riksdagsutskott tillfälle att senast den 1 november 1982 yttra sig över rubricerade förslag jämte vissa

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU1 (pdf, 112 kB)
Paginering