Dokument & lagar (407 träffar)

Civilutskottets protokoll 2007/08:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-02-12 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 och 31 januari 2008. 2 Fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under återstående delen av våren 2008 Utskottet

2008-02-12

Betänkande 2007/08:CU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken, lagfart och expropriation.

Förslagspunkter: 9
Justering: 2008-01-29 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-14

Betänkande 2007/08:CU8 (pdf, 187 kB)

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 08:30 Plats: Riksdagens förstakammarsal Föredragningslista 1 Motionerna 2007/08:C208 yrk. 1-4, 7, C219, C224, C231, C241, C243, C245, C253, C259, C266, C274, C312, C332, C337, C350, C370, C383 yrk. 1, C420,

2008-01-31 08:30:00

Civilutskottets protokoll 2007/08:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2008-01-31 TID kl. 08.30-09.25, 09.35-10.20, 10.40-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Civilutskottet höll en offentlig utfrågning i förstakammarsalen på temat sms-lån och överskuldsättning. I utfrågningen deltog från Justitiedepartementet: Statssekreteraren

2008-01-31

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om fastighetsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2008-01-29 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2007/08:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2008-01-29 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 22 januari 2008. 2 Fastighetsrättsliga frågor Fortsattes behandlingen av motioner om fastighetsrättsliga frågor. Utskottet beslutade att motionerna

2008-01-29

Proposition 2007/08:54

Regeringens proposition 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. Prop. 2007/08:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller de lagförslag som är nödvändiga


Utskottsberedning: 2007/08:CU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:54 (pdf, 982 kB)

Omröstning 2007/08:CU7p2 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2007/08:CU7 Associationsrättsliga frågor m.m.förslagspunkt 2 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C306, 2007/08:C316, 2007/08:C338, 2007/08:C361 och 2007/08:A402 yrkande 17. Datum: 2008-01-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v,

2008-01-23

Omröstning 2007/08:CU7p1 Nya företagsformer och revisionspliktens omfattning

Votering: betänkande 2007/08:CU7 Associationsrättsliga frågor m.m.förslagspunkt 1 Nya företagsformer och revisionspliktens omfattning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C232, 2007/08:C252, 2007/08:C372, 2007/08:C417 och 2007/08:N323 yrkande 6. Datum: 2008-01-23 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-01-23

Omröstning 2007/08:CU6p2 Retroaktiva namnbyten

Votering: betänkande 2007/08:CU6 Namnlagen, förslagspunkt 2 Retroaktiva namnbyten Riksdagen avslår motion 2007/08:So295 yrkande 8. Datum: 2008-01-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 107 2 1 20 m 84 0 0 13 c 22 0 0 7 fp 25 0 0 3

2008-01-23

Omröstning 2007/08:CU6p1 Ändringar i namnlagen

Votering: betänkande 2007/08:CU6 Namnlagen, förslagspunkt 1 Ändringar i namnlagen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju403 yrkande 2, 2007/08:C212, 2007/08:C227, 2007/08:C251, 2007/08:C270, 2007/08:C373, 2007/08:C380, 2007/08:C389, 2007/08:C421 yrkande 2, 2007/08:U304 yrkande 11, 2007/08:So294 yrkande 30 och 2007/08:So295

2008-01-23

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Information av statsrådet Mats Odell m.fl.Finansdepartementet rörande EU-kommissionens uttalande om den svenska bostads- politiken m.m. Bilagor: se bilageförteckning

2008-01-22 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2007/08:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2008-01-22 TID kl. 11.00-12.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 december 2007. 2 Information Statsrådet Mats Odell, åtföljd av poliskt sakkunnige Daniel Liljeberg, departementsrådet Anders Lönnberg och ämnesrådet

2008-01-22

Proposition 2007/08:45

Regeringens proposition 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och Prop. vissa andra företag, m.m. 2007/08:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:CU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:45 (pdf, 1242 kB)

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FiU4 2007/08:FiU5 2007/08:FöU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SfU2 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2 2007/08:UU1 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2007/08:1 (pdf, 4580 kB)

Omröstning 2007/08:CU1p9 Mål för konsumentpolitiken

Votering: betänkande 2007/08:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 9 Mål för konsumentpolitiken Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för politikområdet Konsumentpolitik och upphäver nuvarande mål för politikområdet. Därmed bifaller riksdagen

2007-12-19

Omröstning 2007/08:CU1p4 Utredning om ett nytt system för bostadsfinansiering

Votering: betänkande 2007/08:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 4 Utredning om ett nytt system för bostadsfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 97, 2007/08:C260 yrkandena 2, 3 och 6 samt 2007/08:C371 yrkande 4. Datum: 2007-12-19

2007-12-19

Omröstning 2007/08:CU1p5 Hissbidrag

Votering: betänkande 2007/08:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 5 Hissbidrag Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C254 yrkande 2, 2007/08:C260 yrkande 5 och 2007/08:So382 yrkande 5. Datum: 2007-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-19

Omröstning 2007/08:CU1p2 Mål för bostadspolitiken

Votering: betänkande 2007/08:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 2 Mål för bostadspolitiken Riksdagen godkänner de mål för politikområdet Bostadspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet. Därmed bifaller riksdagen

2007-12-19

Betänkande 2007/08:CU6

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om namnlagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-11 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:CU6 (pdf, 160 kB) Webb-tv debatt om förslag: Namnlagen